зворотній зв'язок мапа головна
 
Організація бізнесу
Як розпочати бізнес
Державна реєстрація СПД
Ліцензії. Дозволи
Отримання кредиту
Вінницька Податкова Інспекція
До Вас їде ревізор?
Перевірки контролюючих органів
До Вас прийшов інспектор!?!
Вам потрібні працівники?
Підбір персоналу
Оформлення трудових відносин
Комерційні пропозиції
Недержавне пенсійне забезпечення
Запитання - відповідь
Про проект
Новини
Архів новин
Інші новини
Податкові новини
Информер безналичных валют г.Киев Информер наличных валют г.Киев
Информер курсов НБУ

     Ліцензія на турагентську діяльність

Надайте, будь-ласка, консультацію з питання отримання ліцензії на турагентську діяльність (для фізичної особи - підприємця):
1. Які потрібні документи надати для отримання ліцензії.
2. Чи потрібна обов'язкова спеціальна  туристична  освіта (для фізичної особи - підприємця), якщо потрібна, то чи можна це питання вирішити, прийнявши на роботу працівника з відповідною освітою, а також проконсультуйте, будь-ласка, яка освіта потрібна (диплом про вищу освіту, можливо, вистачить закінчити курси по туризму).
3. Чи може фізична особа - підприємець назвати турагентську діяльність назвою наприклад „Тур-Інвест", а не „СПД Іванов"
4. Який мінімальний розмір фінансового забеспечення має становити для турагента.
5. Де знаходиться установа, куди потрібно подати документи для отримання ліцензії на турагентську діяльність.

1. Згідно статті 5 Закону України «Про туризм» учасниками відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності є юридичні та фізичні особи, які створюють туристичний продукт,  надають  туристичні  послуги  (перевезення,  тимчасового розміщення,  харчування,  екскурсійного,  курортного, спортивного, розважального    та    іншого    обслуговування)   чи   здійснюють посередницьку  діяльність  із  надання  характерних  та   супутніх послуг, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства  (туристи,  екскурсанти,  відвідувачі  та  інші),   в інтересах яких здійснюється туристична діяльність.

Суб'єктами, що   здійснюють  та/або  забезпечують  туристичну діяльність (далі - суб'єкти туристичної діяльності), є:

туристичні оператори (далі - туроператори) - юридичні  особи, створені  згідно  із  законодавством  України,  для яких виключною діяльністю є організація та  забезпечення  створення  туристичного продукту,  реалізація  та  надання  туристичних  послуг,  а  також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність;

туристичні агенти  (далі  -  турагенти)  -  юридичні   особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності,  які здійснюють посередницьку діяльність  з  реалізації  туристичного  продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку  діяльність  щодо реалізації характерних та супутніх послуг  і  які  в  установленому  порядку  отримали  ліцензію   на турагентську діяльність;

інші суб'єкти підприємницької діяльності,  що надають послуги з тимчасового розміщення (проживання),  харчування,  екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг;

гіди-перекладачі,  екскурсоводи, спортивні    інструктори, провідники та інші фахівці туристичного супроводу - фізичні особи, які проводять діяльність, пов'язану з туристичним супроводом і які в  установленому  порядку  отримали  дозвіл  на  право  здійснення туристичного  супроводу,  крім  осіб,  які працюють на відповідних посадах підприємств,  установ,  організацій,  яким належать чи які обслуговують об'єкти відвідування;

фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності та  надають  послуги  з   тимчасового   розміщення   (проживання), харчування тощо.

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затверджений постановою КМУ від 4 липня 2001 р. №756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" .

Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність без отримання ліцензії на турагентську діяльність.

Суб'єкт господарювання   не   має   права   у   своїй   назві використовувати слова "туроператор" і "турагент" без отримання ним ліцензії   на   здійснення    відповідно    туроператорської    чи турагентської діяльності.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ТУРОПЕРАТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

1.  Заява про видачу ліцензії на бланку встановленої форми (бланк заяви) Заповнюється друкарським способом, українською мовою. Підписується керівником суб'єкта господарювання, завіряється печаткою. В заяві вказується повне найменування суб`єкта господарювання згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію.

2.  До заяви додаються такі документи:

 • Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта господарювання;
 • Нотаріально засвідчені копії установчих документів;
 • Засвідчена в установленому порядку копія документа про призначення складу органу управління (виконавчого органу), призначення керівника суб'єкта господарської діяльності;
 • Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або оренди ним службового приміщення (офісу);
 • Засвідчені в установленому порядку копія диплома про вищу освіту та витяг з трудової книжки керівника суб'єкта господарювання про стаж його роботи в туристичній галузі не менше 3 років;
 • Нотаріально засвідчена копія довідки з банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб'єкта господарювання у розмірі, визначеному ст.15 Закону України "Про туризм";
 • Засвідчена в установленому порядку копія договору зі страховою компанією про здійснення обов'язкового страхування (медичне та від нещасного випадку) туристів, що направляються в туристичні подорожі;
 • Засвідчена в установленому порядку копія довідки статуправління про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

 Необхідно надати оригінали всіх документів, які після звірки повертаються.

Якщо заява і необхідні документи подаються в Держтуризмкурортів  не керівником суб`єкта господарювання, а його довіреною особою, потрібно надати відповідне доручення, в якому зазначається, що ця довірена особа компетентна представляти інтереси заявника з усіх питань його господарської діяльності.

Ліцензію одержує керівник суб`єкта господарювання, а в разі його відсутності - уповноважений ним представник за наявності доручення на одержання ліцензії.

Особа, що отримує ліцензію, надає паспорт та копію платіжного документу, що підтверджує оплату за видачу ліцензії (разом з оригіналом, який після перевірки повертається).

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 плата, яка вноситься суб`єктом підприємницької діяльності за видачу та переоформлення ліцензії, зараховується до Державного бюджету України і вноситься на балансові рахунки територіальних органів Державного казначейства №3510 "Кошти Державного бюджету України" в установах Національного банку та №2510 - в установах комерційних банках за місцем провадження діяльності підприємця (код бюджетної класифікації 14060200, символ звітності банку 069).

Плата за ліцензію здійснюється після того, як прийнято рішення про видачу ліцензії - 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 гривень)

Плата за видачу кожної копії ліцензії (для підрозділів, філій)- 1 неоподаткований мінімум доходів громадян (17 гривень)

NB У разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому для її видачі.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ТУРАГЕНТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

1.  Заява про видачу ліцензії на бланку встановленої форми (бланк заяви). Заповнюється друкарським способом, українською мовою. Підписується керівником суб'єкта господарювання, завіряється печаткою. В заяві вказується повне найменування суб`єкта господарювання згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію.

2.  До заяви додаються такі документи:

 • Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта господарювання;
 • Нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);
 • Засвідчена в установленому порядку копія документа про призначення складу виконавчого керівного органу (керівника), або керівника структурного підрозділу суб'єкта господарювання (для юридичних осіб);
 • Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або оренди суб'єктом господарювання службового приміщення (офісу);
 • Засвідчена в установленому порядку витяг з трудової книжки керівника суб'єкта господарювання (структурного підрозділу) про стаж його роботи в туристичній галузі не менше 3 років або засвідчені в установленому порядку копія диплома про спеціальну туристичну освіту (для юридичних осіб);
 • Засвідчена в установленому порядку копія диплома про спеціальну туристичну освіту (для фізичної особи - підприємця);
 • Нотаріально засвідчена копія довідки з банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб'єкта господарювання у розмірі, визначеному ст.15 Закону України "Про туризм".
 • Засвідчена в установленому порядку копія довідки статуправління Про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб).

Необхідно надати оригінали всіх документів, які після звірки повертаються.

Якщо заява і необхідні документи подаються в Держтуризмкурортів  не керівником суб`єкта господарювання, а його довіреною особою, потрібно надати відповідне доручення, в якому зазначається, що ця довірена особа компетентна представляти інтереси заявника з усіх питань його господарської діяльності.

Ліцензію одержує керівник суб`єкта господарювання, а в разі його відсутності - уповноважений ним представник за наявності доручення на одержання ліцензії.

Особа, що отримує ліцензію, надає паспорт та копію платіжного документу, що підтверджує оплату за видачу ліцензії (разом з оригіналом, який після перевірки повертається).

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 плата, яка вноситься суб`єктом підприємницької діяльності за видачу та переоформлення ліцензії, зараховується до Державного бюджету України і вноситься на балансові рахунки територіальних органів Державного казначейства №3510 "Кошти Державного бюджету України" в установах Національного банку та №2510 - в установах комерційних банках за місцем провадження діяльності підприємця (код бюджетної класифікації 14060200, символ звітності банку 069).

Плата за ліцензію здійснюється після того, як прийнято рішення про видачу ліцензії - 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 гривень)

Плата за видачу кожної копії ліцензії (для підрозділів, філій)- 1 неоподаткований мінімум доходів громадян (17 гривень)

NB У разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому для її видачі.

2. Див. ліцензійні умови провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності, у яких Ви знайдете відповіді на питання, які Вас цікавлять.

Згідно статті 26 Закону професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів у галузі туризму здійснюються державними, комунальними та приватними навчальними закладами в порядку, визначеному законодавством. Підготовка окремих  категорій фахівців туристичного супроводу (гідів-перекладачів, екскурсоводів, спортивних інструкторів, провідників тощо), які не потребують здобуття громадянами професійно-технічної або вищої освіти із здобуттям кваліфікації за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем, може здійснюватися у встановленому порядку юридичними чи фізичними особами.

Центральний орган виконавчої влади в галузі туризму бере участь у підготовці навчальних планів і програм навчання фахівців у галузі туризму, їх професійній  підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації, затверджує перелік посад фахівців туристичного супроводу, кваліфікаційні вимоги до них та порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу.

3. Фізична особа - підприємець може назвати турагентську діяльність за власним бажанням, як, наприклад, турагенція «Сієста». Проте у документах, наприклад, податкових накладних, він буде значитись як ФОП Іванов. Якщо фізична особа - підприємець матиме бажання зареєструвати торговельну марку для своєї діяльності, йому необхідно звернутися до патентного повіреного. Вартість реєстрації торговельної  марки - 600 грн. (без державних зборів).

4. Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має складати суму, еквівалентну не менше ніж 20 000 євро.

Розмір фінансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в'їзного туризму, має складати суму, еквівалентну не менше ніж 10 000 євро.

Мінімальний розмір фінансового забезпечення турагента має складати суму, еквівалентну не менше ніж 2 000 євро.

Туроператор (турагент), який не надав підтвердження фінансового забезпечення, не має права займатися туризмом.

5. Ліцензію на ведення турагентської та туроператорської діяльності видає Держтурадміністрація. Представництво у Вінницькій області - Відділ культурно-мистецьких установ та туризму, що знаходиться за адресою: 21100, м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, тел. +38-(0432) 32 47 02

     Матеріали розділу:

 ·  Чи оподатковується цільова благодійна допомога, яка надається закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку?
 ·  Плата за электроэнергию
 ·  Ответственность за перечисление НДС не на тот счет
 ·  Единый налог при смене местожительства
 ·  Переоформление лицензии при смене места торговли
 ·  Який порядок надання платникам податку з доходів фізичних осіб податкового кредиту по процентах за іпотечним кредитом?
 ·  Как заключить договор с пожарниками?
 ·  Чи зобов’язаний підприємець, що працює на єдиному податку бути ПДВшником?
 ·  Через який суд вимагати гроші від боржника?
Сторінки:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

Новини на TviyBiznes.com
Громадянська акція ВПЕРЕД
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України»
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця"
   27.04.2011
28 квітня у Віннці відбудеться представницький форум з Корпоротивної соціальної відповідальності
   27.04.2011
"КРИШТАЛЕВУ ЗІРКУ" ОТРИМАЛА АНАСТАСІЯ ОСТАПЕЦЬ
   03.03.2010


купить шторы в интернет магазине недорого тканевые ролеты заказать жалюзи цена rolety-kiev.com.ua