зворотній зв'язок мапа головна
 
Організація бізнесу
Як розпочати бізнес
Державна реєстрація СПД
Ліцензії. Дозволи
Отримання кредиту
Вінницька Податкова Інспекція
До Вас їде ревізор?
Перевірки контролюючих органів
До Вас прийшов інспектор!?!
Вам потрібні працівники?
Підбір персоналу
Оформлення трудових відносин
Комерційні пропозиції
Недержавне пенсійне забезпечення
Запитання - відповідь
Про проект
Новини
Архів новин
Інші новини
Податкові новини
Информер безналичных валют г.Киев Информер наличных валют г.Киев
Информер курсов НБУ

     Нормативні документи про відокремлений підрозділ

Яким нормативним документом слід керуватися при визначенні терміна «відокремлений підрозділ» з метою застосування податкового законодавства?

Господарським кодексом відповідно до Конституції України встановлено правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності.

Статтею 132 Господарського кодексу визначено особливості статусу відокремлених підрозділів (структурних одиниць) господарських організацій.

Відокремлені підрозділи (структурні одиниці) господарських організацій визнаються суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність від імені цих господарських організацій без статусу юридичної особи.

Відокремленими підрозділами (структурними одиницями) є філії, представництва, відділення та інші структурні підрозділи, які наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законом. Вони можуть мати рахунок (рахунки) в установах банку.

Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи господарської організації діють на підставі положення, затвердженого цією організацією.

Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом.

Статтею 95 Цивільного кодексу визначено, що філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, який розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза ЇЇ місцезнаходженням і здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Законом № 755-ІV регулюються відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців. Статтею 1 цього Закону визначено, що відокремлений підрозділ юридичної особи - це філія, інший підрозділ юридичної особи, який знаходиться поза її місцезнаходженням і виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги в єдиному замкнутому технологічному процесі з юридичною особою, або представництво, яке здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Відповідно до Закону № 509-XІІ наказом ДПА України затверджено Інструкцію № 80.

Згідно з пп. 2.2 розділу другого Інструкції № 80 облік платників податків здійснюється в розрізі:

1) юридичних осіб незалежно від форм власності, а саме:

підприємств, установ та організацій (у тому числі неприбуткових установ і організацій), що здійснюють діяльність як на території України, так і за її межами або мають об'єкти оподаткування;

філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів платників податків (далі - філії), що не мають статусу юридичної особи, але розташовані на території іншої, ніж платник податків, територіальної громади;

філій, що не мають статусу юридичної особи, але мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс і розташовані окремо від платника податків у межах однієї територіальної громади;

фізичних осіб (у тому числі суб'єктів підприємницької діяльності), які мають об'єкти оподаткування;

2) фізичних та юридичних осіб у будь-якій органі заційно-правовій формі, які отримують доходи із джерелом їх походження з України чи мають об'єкти оподаткування в Україні, за винятком установ та ор ганізацій, що мають дипломатичний статус або іму нітет згідно з міжнародними договорами України або законодавством;

3) постійних представництв нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється господарська ді яльність нерезидента на території України і які відпо відно до чинного законодавства України сплачують відповідні податки і збори (обов'язкові платежі).

Водночас для цілей оподаткування кожним конкретним податком чи збором (обов'язковим платежем) слід керуватися визначенням платника податку, наведеним у спеціальному законі з питань обкладання таким податком чи збором (обов'язковим платежем). Наприклад, відповідно до пп. 2.1.3 п. 2.1 ст. 2 Закону № 334/94-ВР платниками податку на прибуток є філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податків, зазначених у пп. 2.1.1 цього пункту, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади.

Зазначена норма для цілей оподаткування прибутку підприємств має пріоритет над іншими нормами законодавства, оскільки відповідно до п. 12 Перехідних положень Закону № 349-ІV, якщо будь-яким іншим законом встановлюються норми, які стосуються правил, визначених цим Законом, то пріоритет мають норми цього Закону незалежно від строку прийняття такого іншого закону або його статусу (назви).

     Матеріали розділу:

 ·  Зміна керівника та головного бухгалтера на підприємстві
 ·  Перереєстрація або реорганізація підприємства
 ·  Включення до Реєстру неприбуткових органзацій та установ
 ·  Місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності, що вказується у ліцензії
 ·  Трудности покупки земли в кредит
 ·  Пора отпусков
 ·  Юрлицо продает склад
 ·  Требования к интернет-клубам
 ·  Налоговая накладная: как правильно заполнить реквизиты получателя?
Сторінки:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

Новини на TviyBiznes.com
Громадянська акція ВПЕРЕД
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України»
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця"
   27.04.2011
28 квітня у Віннці відбудеться представницький форум з Корпоротивної соціальної відповідальності
   27.04.2011
"КРИШТАЛЕВУ ЗІРКУ" ОТРИМАЛА АНАСТАСІЯ ОСТАПЕЦЬ
   03.03.2010