зворотній зв'язок мапа головна
 
Організація бізнесу
Як розпочати бізнес
Державна реєстрація СПД
Ліцензії. Дозволи
Отримання кредиту
Вінницька Податкова Інспекція
До Вас їде ревізор?
Перевірки контролюючих органів
До Вас прийшов інспектор!?!
Вам потрібні працівники?
Підбір персоналу
Оформлення трудових відносин
Комерційні пропозиції
Недержавне пенсійне забезпечення
Запитання - відповідь
Про проект
Новини
Архів новин
Інші новини
Податкові новини
Информер безналичных валют г.Киев Информер наличных валют г.Киев
Информер курсов НБУ

     Лікар-невропатолог хоче зайнятися приватною медичною практикою

Я, лікар-невропатолог, хочу зайнятися приватною медичною практикою. Що для цього потрібно зробити? Який порядок державної реєстрації фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в зв'язку з введенням з 1 липня 2004 року нового Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»? Чи підлягає ліцензуванню приватна медична практика? Який порядок отримання ліцензії на медичну практику?

Для того щоб зайнятися приватною медичною практикою громадянину слід зареєструватися суб'єктом підприємницької діяльності.

З 1 липня 2004 року набрав чинності Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV « Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі --Закон 755). Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності є тільки першим кроком на шляху до підприємництва.

Приватний підприємець повинен знати, що дата одержання ним Свідоцтва є початком відліку термінів інших видів реєстрацій, передбачених законодавством. Так, після одержання Свідоцтва приватний підприємець повинен зареєструватися.

1. Протягом п'яти днів в органі податкової служби за місцем проживання для взяття на податковий облік. При цьому він повинен визначитися з вибором системи оподатковування. Чинне законодавство пропонує приватному підприємцю вибрати одну з наступних систем оподатковування:

- загальну (зі сплатою авансових платежів податку з доходів фізичних осіб);
- спрощену (шляхом придбання посвідчення платника єдиного податку);
- зі сплатою фіксованого податку (шляхом придбання патенту) та сплатою ринкового збору при здійсненні підприємницької діяльності з продажу товарів та наданні супутніх такому продажу послуг на ринках.

2. Протягом десяти днів в органах Пенсійного фонду за місцем проживання.

3. Протягом десяти днів в органах Державної служби зайнятості за місцем проживання.

Якщо приватний підприємець використовує у своїй діяльності працю найманих робітників, він повинен також зареєструватися в:

- відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в десятиденний термін з моменту одержання Посвідчення;
- відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворюваннях у десятиденний термін з моменту висновку трудового договору з першим з найманих робітників;
- відділенні виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в десятиденний термін з моменту одержання Посвідчення чи укладення трудового договору з першим з найманих робітників.

Слід знати, що за порушення термінів реєстрації як в органі податкової служби, так і в соціальних фондах передбачені штрафні санкції.

Більшість громадян - суб'єктів підприємницької діяльності починають свою підприємницьку діяльність без необхідних знань нормативної бази з оподаткування доходів, що приводить до помилок при сплаті податків.

Після отримання «Свідоцтва про державну реєстрацію підприємницької діяльності» громадянину-підприємцю необхідно з'ясувати, чи не підлягає обраний вид підприємницької діяльності ліцензуванню та патентуванню. Для цього слід знати, які види підприємницької діяльності підлягають ліцензуванню та патентуванню і де можна отримати ліцензію та торговий патент.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва листом від 24.12.02 № 4-431-1069/6927 стосовно ліцензування медичної практики повідомляє наступне.

Провадження господарської діяльності з медичної практики відповідно до Закону України від 01.06.2000 № 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», із змінами та доповненнями (далі --Закон № 1775), підлягає ліцензуванню.

Відповідно до Закону № 1775 суб'єкт господарювання - це зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності. Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання.

Порядок отримання ліцензії регламентовано статтею 10 Закону № 1775.

Перелік документів, які подаються до органу ліцензування для отримання ліцензії, визначено постановою Kабінету Міністрів України від 04.07.01 № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» (далі - Постанова № 756).

Відповідно до пункту 12 Постанови № 756, для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики необхідно подати, зокрема, засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують відповідність кваліфікації персоналу вимогам до здійснення медичної практики (диплом державного зразка про медичну освіту або сертифікат лікаря-спеціаліста, виданий вищим медичним навчальним закладом III - IV рівня акредитації, закладом післядипломної освіти); посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальністю; свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних працівників, видане вищим медичним навчальним закладом, закладом післядипломної освіти I - III рівня акредитації.

Згідно зі статтею 17 Закону № 1775 ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Статтею 14 Закону № 1775 передбачено, що ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.

При здійсненні медичної практики слід керуватися Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженими спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.01 № 38/63, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 2 березня 2001 р. за № 189/5380 (із змінами, внесеними згідно з наказом Держпідприємництва та МОЗ від 15.02.02 № 23/57).

Розділом 2.2 цих Ліцензійних умов встановлюються такі кваліфікаційні вимоги до суб'єктів господарювання, що здійснюють медичну практику.

Згідно зі статтею 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я, медичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Такі вимоги встановлені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.97 № 359 «Про подальше вдосконалення атестації лікарів», зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.01.98 за № 14/2454 (зі змінами та доповненнями), та в переліку вищих навчальних закладів першого - четвертого рівнів акредитації, що затверджується Міністерством охорони здоров'я України.

Відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам може засвідчуватись:

1) дипломом державного зразка про медичну освіту;
2) сертифікатом лікаря-спеціаліста, виданим вищими медичними навчальними закладами, закладами післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 19.12.97 № 359 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.98 за № 14/2454;
3) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальністю, виданим відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 19.12.97 № 359 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.98 за № 14/2454;
4) свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних та фармацевтичних працівників, виданим вищими медичними навчальними закладами (закладами післядипломної освіти) I - III рівнів акредитації відповідно до Положення про Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів, затвердженого наказом МОЗ України від 07.09.93 № 198 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 31.12.93 за № 206;
5) документом, що підтверджує стаж роботи за спеціальністю на момент подачі заяви (копія трудової книжки з наявністю даних за останні п'ять років або виписка з неї).

Лікарі, які не працюють понад три роки за конкретною лікарською спеціальністю, допускаються до медичної практики після проходження стажування відповідно до наказу МОЗ України від 17.03.93 № 48 «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.04.93 за № 19.

Фахівці, які пройшли медичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, допускаються до професійної діяльності в Україні після перевірки їх кваліфікації згідно з Порядком допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, затвердженим наказом МОЗ України від 19.08.94 № 118-с (зі змінами та доповненнями) та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.94 за № 218/428.

Суб'єктам господарювання забороняється допускати до здійснення медичної практики осіб, які не відповідають цим кваліфікаційним вимогам.

     Матеріали розділу:

 ·  Сроки открытия новой торговой точки
 ·  Все правила — в уголок покупателя
 ·  Декларация по НДС — с копейками или без
 ·  Основы интернет-маркетинга
 ·  Отчетность СПД-физического лица
 ·  Створення спільного підприємства
 ·  С чего нужно начать, чтобы стать частным предпринимателем?
 ·  Реєстрація магазинів як філій - платників податків?
 ·  Зміна прізвища головного бухгалтера на підприємстві
Сторінки:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

Новини на TviyBiznes.com
Громадянська акція ВПЕРЕД
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України»
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця"
   27.04.2011
28 квітня у Віннці відбудеться представницький форум з Корпоротивної соціальної відповідальності
   27.04.2011
"КРИШТАЛЕВУ ЗІРКУ" ОТРИМАЛА АНАСТАСІЯ ОСТАПЕЦЬ
   03.03.2010