зворотній зв'язок мапа головна
 
Організація бізнесу
Як розпочати бізнес
Державна реєстрація СПД
Ліцензії. Дозволи
Отримання кредиту
Вінницька Податкова Інспекція
Як платити податки
Які податки платять підприємства
Коди видів економічної діяльності (КВЕД)
Розмір ставок єдиного податку для СПД ФО
Які податки платить підприємець-фізична особа
Із життя ДПІ
Графік особистого прийому
Проект Податкового кодексу.
Обговорення
До Вас їде ревізор?
Перевірки контролюючих органів
До Вас прийшов інспектор!?!
Вам потрібні працівники?
Підбір персоналу
Оформлення трудових відносин
Комерційні пропозиції
Недержавне пенсійне забезпечення
Запитання - відповідь
Про проект
Новини
Архів новин
Інші новини
Податкові новини
Информер безналичных валют г.Киев Информер наличных валют г.Киев
Информер курсов НБУ

     Матеріали розділу:

 ·  ЗМІНИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ДК 009:2005
 ·  ЗМІНИ КВЕД НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ ДК 009:2005
 ·  Діяльність домашніх господарств. Діяльність екстериторіальних організацій
 ·  Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
 ·  Надання соціальної допомоги
 ·  Охорона здоров'я
 ·  Освіта
 ·  Державне управління
 ·  Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
 ·  Фінансова діяльність
 ·  Діяльність транспорту та зв'язку
 ·  Діяльність готелів та ресторанів
 ·  Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
 ·  Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
 ·  Торгівля; ремонт автомобілів
 ·  Будівництво
 ·  Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
 ·  Переробна промисловість. Частина 5
 ·  Переробна промисловість. Частина 4
 ·  Переробна промисловість. Частина 3
 ·  Переробна промисловість. Частина 2
 ·  Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації
 ·  Переробна промисловість. Частина1
 ·  Рибальство, рибництво
 ·  Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
 ·  Загальні відомості КВЕД

     Добувна промисловість

 

Секція C 

Добувна промисловість

Ця секція включає добування корисних копалин у вигляді твердих порід (вугілля, руда та мінерали), в рідкому (нафта) та газоподібному стані (природний газ). Добування може здійснюватися підземним та відкритим способами розроблення родовищ або шляхом експлуатації свердловин.

Ця секція включає також додаткові процеси, які здійснюються з метою підготовки сировини до реалізації: подрібнення, сортування, осушення, очищення, збагачення та агломерація вугілля і руд, зневоднення та знесолення нафти, зрідження природного газу.

Добування корисних копалин класифікують за основними видами корисних копалин.

Підсекція CA включає добування енергоносіїв (вугілля, лігніту і торфу, вуглеводнів, уранової руди).

Підсекція CB включає добування неенергетичних мінералів (металевих руд, різних мінералів та продукції кар'єрів).

Деякі технічні операції цієї секції, зокрема щодо добування вуглеводнів, можуть виконуватися на користь третіх осіб спеціалізованими організаціями як промислові послуги.

Ця секція не включає:
- перероблення видобутих речовин (див. секцію D)
- розлив по пляшках природних та мінеральних вод з джерел та свердловин (див. 15.98)
- подрібнення та інші види оброблення деяких мінеральних неметалевих речовин, що не пов'язані з підземним або відкритим добуванням корисних копалин (див. 26.81, 26.82)
- виробництво паливного газу на газопереробних заводах (див. 40.21)
- збирання, очищення та розподілення води (див. 41)
- розвідувальне буріння свердловин (див. 45.12)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2)
 

 

Підсекція CA 

  

Добування паливно-енергетичних корисних копалин 

  

 

10 

  

Добування вугілля, лігніту і торфу 

10 

 

10.1 

  

Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля 

101 

 

10.10 

Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля

Цей клас включає також:
- добування кам'яного вугілля з відвалів

Цей клас не включає:
- виробництво коксопродуктів (див. 23.10) 

1010 

 

10.10.1 

Добування та збагачення кам'яного вугілля

Цей підклас включає:
- підземне та відкрите добування різних видів кам'яного вугілля: антрациту, вугілля для коксування
- збагачення кам'яного вугілля
- промивання, калібрування, сортування, подрібнення кам'яного вугілля 

 

10.10.3 

Агломерація кам'яного вугілля

Цей підклас включає:
- виробництво вугільних брикетів, окатишів 

  

 

10.2 

  

Добування, збагачення та агломерація лігніту 

102 

 

10.20 

  

Добування, збагачення та агломерація лігніту 

1020 

 

10.20.1 

Добування та збагачення лігніту

Цей підклас включає:
- відкрите або підземне добування та збагачення лігніту (бурого вугілля)
- промивання, дегідратацію, подрібнення лігніту 

 

10.20.2 

Агломерація лігніту

Цей підклас включає також:
- виробництво брикетів з лігніту 

 

10.3 

  

Добування та агломерація торфу 

103 

 

10.30 

10.30.0 

Добування та агломерація торфу

Цей підклас включає:
- добування, висушування торфу
- виробництво торф'яних брикетів

Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з торфу (див. 26.82) 

1030 

 

11 

Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги

Цей розділ включає діяльність з експлуатації нафтових і газових родовищ.

Ця діяльність включає буріння та оснащення свердловин; введення в дію сепараторів, деемульгаторів, обладнання для очищення труб та мережі збирання сирої нафти та всі інші види діяльності з добування та підготовки нафти чи газу до транспортування. В цей розділ включено добування сирої нафти, добування нафти зі сланцевих родовищ і з бітумінозних пісків, а також добування газу та рідких вуглеводнів.

Надання послуг з обслуговування процесу добування нафтових та газових свердловин на договірній основі чи за винагороду віднесені до класу 11.20.

Цей розділ не включає:
- розвідувальне буріння свердловин (див. 45.12)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2)
 

11 

 

11.1 

  

Добування сирої нафти та природного газу 

111 

 

11.10 

  

Добування сирої нафти та природного газу 

1110 

 

11.10.1 

Добування нафти

Цей підклас включає:
- добування сирої нафти та конденсатів, попутного нафтового газу
- екстрагування газового конденсату
- підготовку нафти до транспортування (зневоднення, знесолення тощо)

Цей підклас не включає:
- обслуговування процесу добування нафти за винагороду або на договірній основі (див. 11.20)
- виробництво нафтопродуктів (див. 23.20)
- виробництво скраплених нафтових газів у процесі перероблення нафти (див. 23.20)
- транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами (див. 60.30.1)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2)
 

  

11.10.4 

Добування бітумінозних сланців та пісковику

Цей підклас включає також:
- виробництво сирої нафти та нафтопродуктів з бітумінозних сланців та пісковику 

 

11.2 

  

Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу 

 

11.20 

11.20.0 

Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу

Цей підклас включає:
- надання послуг з обслуговування процесу добування нафти і газу за винагороду або на договірній основі: спрямоване та повторне буріння свердловин, експлуатаційне буріння свердловин, монтаж на місці бурових установок, ремонт та демонтаж, цементування обсадних труб нафтових та газових свердловин, викачування, забивання та консервування свердловин тощо

Цей підклас не включає:
- розвідувальне буріння (див. 45.12)
- експлуатацію нафтопроводів та газопроводів (див. 60.30.1, 60.30.2)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2)
 

 

12 

  

Добування уранової та торієвої руд 

 

12.0 

  

Добування уранової та торієвої руд 

120 

 

12.00 

12.00.0 

Добування уранової та торієвої руд

Цей підклас включає:
- добування та первинне збагачення уранової і торієвої руд
- виробництво "жовтого коксу" (концентрату урану)

Цей підклас не включає:
- виробництво паливних тепловидільних елементів для ядерних реакторів, радіоактивних елементів (див. 23.30) 

1200 

 

Підсекція CB 

  

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних 

  

 

13 

Добування металевих руд

Цей розділ включає:
- підземне або відкрите добування металевих руд та самородних металів
- підготовку руд: подрібнення та промивання, магнітне або гравітаційне збагачення, флотацію, просіювання, сортування, сушіння, кальцинування та випалювання руд

Цей розділ не включає:
- добування уранової і торієвої руд (див. 12)
- випалення піриту (залізного і магнітного колчедану) (див. 24.13)
- виробництво оксиду алюмінію (див. 27.42)
 

13 

 

13.1 

  

Добування залізних руд 

131 

 

13.10 

13.10.0 

Добування залізних руд

Цей підклас включає:
- підземне та відкрите добування залізних руд
- збагачення та агломерацію залізних руд

Цей підклас не включає:
- добування та збагачення залізного та магнітного колчедану (див. 14.30)
- випалення піриту (залізного і магнітного колчедану) (див. 24.13)
 

1310 

 

13.2 

  

Добування руд кольорових металів 

132 

 

13.20 

13.20.0 

Добування руд кольорових металів

Цей підклас включає:
- добування та збагачення руд, цінних, переважно, вмістом у них кольорових металів, крім уранової та торієвої руд:
алюмінієвої руди (бокситів), міді, свинцю, цинку, олова, хрому, нікелю, кобальту, молібдену, танталу, ніобію, ванадію тощо дорогоцінних металів: золота, срібла, платини

Цей підклас не включає:
- добування та первинне збагачення уранової і торієвої руд (див. 12)
- виробництво оксиду алюмінію, мідного та нікелевого штейну (див. 27.42, 27.44, 27.45)
 

1320 

 

14 

Інші галузі добувної промисловості

Цей розділ включає добування каменю, іншої мінеральної сировини в кар'єрах, експлуатацію соляних озер.

Цей розділ включає також первинне оброблення в кар'єрах (дроблення, розмелювання, очищення, сушіння, сортування та змішування).

Добування солі включає очищення солі з метою зробити її придатною для споживання.

Продукція, яку описано в цьому розділі, як сировина використовується для різних галузей промисловості та в будівництві (пісок, камінь, глина, гіпс тощо).

Цей розділ не включає перероблення мінеральних корисних копалин. 

14 

 

14.1 

  

Добування каменю 

141x 

 

14.11 

14.11.0 

Добування декоративного та будівельного каменю

Цей підклас включає:
- добування відкритим способом та первинне оброблення каменю: мармуру, граніту, пісковику, вапнякового каменю та іншого подібного монументального чи будівельного каменю

Цей підклас не включає:
- добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив (див. 14.30)
- різання, фасонування та кінцеве оброблення декоративного та будівельного каменю поза кар'єрами (див. 26.70)
 

1411x 

 

14.12 

14.12.0 

Добування вапняку, гіпсу та крейди

Цей підклас включає:
- добування та подрібнення вапняку та гіпсового каменю, ангідриту, крейди та доломіту (які використовують для виробництва вапна та цементу)

Цей підклас не включає:
- добування та первинне оброблення вапнякового каменю та іншого подібного монументального чи будівельного каменю (див. 14.11)
- добування мінеральної сировини для хімічної промисловості і виробництва добрив (див. 14.30)
 

1412x 

 

14.13 

14.13.0 

Добування глинистого сланцю 

1429x 

 

14.2 

  

Добування піску та глини 

141x 

 

14.21 

14.21.0 

Добування піску та гравію

Цей підклас включає:
- добування гравію та піску для промисловості та будівництва
- подрібнення та сортування гравію та піску

Цей підклас не включає:
- добування бітумінозного пісковику (див. 11.10.4)
- добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив (див. 14.30)
 

1410 

 

14.22 

14.22.0 

Добування глини та каоліну

Цей підклас включає:
- добування глини, вогнетривкої глини, каоліну і глин каолінових для промисловості та будівництва
- збагачення каоліну і глин каолінових

Цей підклас не включає:
- добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив (див. 14.30) 

1410x 

 

14.3 

  

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив 

142x
1421 

 

14.30 

14.30.0 

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив

Цей підклас включає:
- добування природних фосфатів і природних калійних солей
- добування природної сірки
- добування та збагачення залізного та магнітного колчедану
- добування природних сульфатів і природних карбонатів барію (бариту і вітериту), природних боратів, природних сульфатів магнію (кізериту)
- добування мінеральних барвників та плавикового шпату
- добування гуано

Цей підклас не включає:
- добування та виробництво солі (див. 14.40)
- випалювання піриту (залізного колчедану) (див. 24.13)
- виробництво добрив та азотних сполук (див. 24.15)
 

1421 

 

14.4 

  

Добування та виробництво солі 

142x
1422 

 

14.40 

14.40.0 

Добування та виробництво солі

Цей підклас включає:
- добування солі, включаючи розчинення і викачування
- добування солі шляхом випарювання морської води та інших соляних вод
- виробництво розсолу та інших соляних розчинів
- подрібнення, очищення та рафінування солі

Цей підклас не включає:
- опріснювання морської води для виробництва прісної води як основного продукту (див. 41) 

 

14.5 

  

Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань 

142 

 

14.50 

14.50.0 

Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань

Цей підклас включає:
- добування підземним та відкритим способом мінералів та матеріалів, не віднесених до інших групувань: абразивних матеріалів, азбесту, природного графіту, стеатиту (тальку), польового шпату тощо; дорогоцінного каміння, кварцу, слюди тощо; природного асфальту та бітуму 

1429 

 


Новини ДПІ
Конкурс «Податки очима дітей» завершується
Заробітчани можуть стати платниками єдиного податку
«Хмільний» збір відкориговано
Хто сплачує місцеві податки?
Держивіденди -2009