зворотній зв'язок мапа головна
 
Організація бізнесу
Як розпочати бізнес
Державна реєстрація СПД
Ліцензії. Дозволи
Отримання кредиту
Вінницька Податкова Інспекція
Як платити податки
Які податки платять підприємства
Коди видів економічної діяльності (КВЕД)
Розмір ставок єдиного податку для СПД ФО
Які податки платить підприємець-фізична особа
Із життя ДПІ
Графік особистого прийому
Проект Податкового кодексу.
Обговорення
До Вас їде ревізор?
Перевірки контролюючих органів
До Вас прийшов інспектор!?!
Вам потрібні працівники?
Підбір персоналу
Оформлення трудових відносин
Комерційні пропозиції
Недержавне пенсійне забезпечення
Запитання - відповідь
Про проект
Новини
Архів новин
Інші новини
Податкові новини
Информер безналичных валют г.Киев Информер наличных валют г.Киев
Информер курсов НБУ

     Матеріали розділу:

 ·  ЗМІНИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ДК 009:2005
 ·  ЗМІНИ КВЕД НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ ДК 009:2005
 ·  Діяльність домашніх господарств. Діяльність екстериторіальних організацій
 ·  Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
 ·  Надання соціальної допомоги
 ·  Охорона здоров'я
 ·  Освіта
 ·  Державне управління
 ·  Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
 ·  Фінансова діяльність
 ·  Діяльність транспорту та зв'язку
 ·  Діяльність готелів та ресторанів
 ·  Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
 ·  Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
 ·  Торгівля; ремонт автомобілів
 ·  Будівництво
 ·  Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
 ·  Переробна промисловість. Частина 5
 ·  Переробна промисловість. Частина 4
 ·  Переробна промисловість. Частина 3
 ·  Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації
 ·  Переробна промисловість. Частина1
 ·  Добувна промисловість
 ·  Рибальство, рибництво
 ·  Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
 ·  Загальні відомості КВЕД

     Переробна промисловість. Частина 2

 

Підсекція DF 

  

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів 

23 

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів

Цей розділ включає перероблення вугілля та сирої нафти в придатну для використання продукцію, а також виробництво ядерних матеріалів. Основним процесом перероблення нафти є поділ сирої нафти на складники шляхом крекінгу та перегонки.

Цей розділ включає виробництво коксу, пропану, бутану, гасу, мазуту, ядерного палива тощо, а також вторинне перероблення (на замовлення) ядерного палива та опромінених відходів.

Цей розділ включає отримання газу тільки нижчого ступеня чистоти (менше 95 % щодо етану, етилену та бутану, менше 90 % щодо пропану (пропілену), бутену (бутілену) та бутадієну).

Цей розділ не включає:
- добування природного газу (метану, етану, бутану чи пропану) (див. 11.10.2)
- отримання промислових газів (див. 24.11)
- виробництво газу вищого ступеня чистоти (див. 24.14)
- виробництво газоподібного палива (крім нафтового газу), наприклад, вугільного газу, водяного газу, генераторного газу, газу газових заводів (див. 40.21)
- захоронення та зберігання відпрацьованого ядерного палива (див. 90.02)
 

23.1 

  

Виробництво коксу 

23.10 

23.10.0 

Виробництво коксу

Цей підклас включає:
- виробництво коксу
- виробництво коксу газового
- виробництво кам'яновугільної та лігнітової смол

Цей підклас не включає:
- збагачення та агломерацію кам'яного вугілля (див. 10.10)
- збагачення та агломерацію лігніту (див. 10.20)
- виробництво пеку та пекового коксу (див. 24.14)
- виробництво газу коксових печей, що використовують для газопостачання (див. 40.21)
 

23.2 

  

Виробництво продуктів нафтоперероблення 

23.20 

23.20.0 

Виробництво продуктів нафтоперероблення

Цей підклас включає:
- виробництво моторного палива: бензину, гасу тощо
- виробництво палива: легкого, середнього та важкого (дизельного) дистилятного палива, газів, одержаних в процесі нафтоперероблення (таких як етан, пропан, бутан) тощо
- виробництво мастильних масел та консистентних мастил з нафти (включаючи залишки її перегонки) та з відпрацьованого масла
- виробництво продуктів для нафтохімічної промисловості та для виробництва дорожніх покриттів
- виробництво інших нафтопродуктів: уайт-спіриту, вазеліну, парафіну тощо 

23.3 

  

Виробництво ядерних матеріалів 

23.30 

23.30.0 

Виробництво ядерних матеріалів

Цей підклас включає:
- виробництво збагаченого урану
- виробництво паливних тепловидільних елементів для ядерних реакторів
- виробництво радіоактивних елементів для промислових та медичних потреб
- перероблення ядерних відходів

Цей підклас не включає:
- добування та первинне збагачення уранової і торієвої руд (див. 12.00)
- виробництво "жовтого коксу" (концентрату урану) (див. 12.00)
- захоронення та зберігання відпрацьованого ядерного палива, радіоактивних елементів промислового призначення тощо (див. 90.02)
- оброблення і знищення перехідних радіоактивних відходів лікарень тощо (див. 90.02)

Примітка.
Вид радіоактивних відходів (переважно медичного походження), які розпадаються під час тимчасового захоронення, можуть оброблятися поза рамками нормативної системи контролю. 

Підсекція DG 

Хімічне виробництво

Ця підсекція включає перероблення органічної та неорганічної сировини хімічним способом. В підсекції передбачений поділ на виробництво основної хімічної продукції (група 24.1), виробництво проміжної та кінцевої продукції шляхом перероблення основної хімічної продукції, яка належить до решти груп класифікації (24.2 - 24.7). 

24 

  

Хімічне виробництво 

24.1 

  

Виробництво основної хімічної продукції 

24.11 

24.11.0 

Виробництво промислових газів

Цей підклас включає:
- виробництво промислових та неорганічних медичних газів скраплених та стиснених, які поділяються на прості промислові гази, складні промислові гази та повітря.

Примітка.
До простих промислових газів відносяться тільки інертні гази (аргон, гелій, кріптон, ксенон, неон), водень, азот та кисень.
До складних промислових газів відносяться діоксид вуглецю та інші неорганічні кисневі сполуки неметалів, у тому числі ангідрид вуглецевий, а також гази медичні (протоксид і пероксид азоту тощо).

Цей підклас не включає:
- добування природного газу (див. 11.10.2)
- виробництво горючих газів, таких як етан, бутан та пропан, на нафтопереробних підприємствах (див. 23.20)
- розподілення стисненого повітря по трубопроводах (див. 40.30)
 

24.12 

24.12.0 

Виробництво барвників та пігментів

Цей підклас включає:
- виробництво оксидів і пероксидів металів (мінеральних пігментів)
- виробництво барвників з будь-якої сировини в основній формі або у вигляді концентрату - виробництво продуктів, що використовуються як флуоресцентні речовини та люмінофори 
- виробництво рослинних та хімічних (органічних та неорганічних) дубильних речовин

Цей підклас не включає:
- виробництво готових барвників та пігментів (див. 24.30)
- виробництво оксиду алюмінію (див. 27.42)
 

24.13 

24.13.0 

Виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції

Цей підклас включає:
- виробництво хімічних елементів, крім металів, промислових газів та радіоактивних елементів, одержаних під час виробництва ядерного палива
- виробництво неорганічних кислот, крім азотної кислоти
- виробництво лугів та інших неорганічних сполук, крім аміаку
- виробництво обпаленого залізного колчедану
- виробництво інших неорганічних речовин

Цей підклас не включає:
- виробництво азотної кислоти та сульфоазотної кислоти (див. 24.15)
- виробництво аміаку (див. 24.15)
- виробництво хлориду амонію (див. 24.15)
- виробництво нітритів та нітратів калію (див. 24.15)
- виробництво триамонійфосфатів, карбонату амонію (див. 24.15)
 

24.14 

24.14.0 

Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції

Цей підклас включає:
- виробництво ациклічних та циклічних, насичених та ненасичених вуглеводнів вищого ступеня чистоти
- виробництво циклічних та ациклічних спиртів, включаючи синтетичний етиловий спирт
- виробництво моно- і полікарбонових кислот, включаючи оцтову кислоту
- виробництво інших кисневих сполук, включаючи альдегіди, кетони, хінони
- виробництво азотних органічних сполук, включаючи аміни
- виробництво інших органічних сполук, у тому числі продуктів, одержаних шляхом перегонки деревини
- виробництво деревного вугілля
- виробництво пеку та пекового коксу
- виробництво синтетичних ароматичних речовин
- перегонку кам'яновугільної смоли

Цей підклас не включає:
- виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів (див. 15.92)
- виробництво пластмас у первинних формах (див. 24.16)
- виробництво синтетичного каучуку в первинних формах (див. 24.17)
- виробництво хімічних сполук, що використовуються у фармацевтичній промисловості (див. 24.41)
- виробництво неочищеного гліцерину (див. 24.51)
- виробництво ефірних олій (див. 24.63)
 

24.15 

24.15.0 

Виробництво добрив та азотних сполук

Цей підклас включає:
- виробництво добрив: чистих або змішаних азотних, фосфорних та калійних добрив; мочевини, неочищених природних фосфатів та неочищених природних калійних солей
- виробництво азотовмісних продуктів: азотної та сульфоазотної кислот, аміаку, хлориду амонію, нітритів та нітратів калію, триамонійфосфатів та карбонату амонію
- виробництво добрив шляхом змішування або хімічним обробленням рослинних чи тваринних продуктів (виробництво компосту)

Цей підклас не включає:
- добування гуано (див. 14.30)
- виробництво агрохімічної продукції (див. 24.20)
- оброблення відходів шляхом компостування рослинних продуктів для видалення та отримання похідного продукту (компосту) (див. 90.02)
 

24.16 

24.16.0 

Виробництво пластмас у первинних формах

Цей підклас включає:
- виробництво пластмас у первинних формах: полімерів (включаючи поліетилен, поліпропілен, полістирол, полівінілхлорид, полівінілацетат), поліакрилатів тощо; поліамідів; фенольних та епоксидних смол і поліуретанів; алкідних та інших складних поліефірних смол та простих поліефірів; кремнійорганічних полімерів (силіконів); іонообмінних смол на базі полімерів (полімерних іонітів)

Цей підклас включає також:
- перероблення целюлози

Цей підклас не включає:
- оброблення відходів пластмас (див. 37.20) 

24.17 

24.17.0 

Виробництво синтетичного каучуку

Цей підклас включає:
- виробництво синтетичного каучуку в первинних формах: синтетичного каучуку; латексів та фактису (пластифікатора для гумових сумішей)
- виробництво сумішей синтетичного і натурального каучуків та каучуко-подібних смол, наприклад, балати 

24.2 

  

Виробництво агрохімічної продукції 

24.20 

24.20.0 

Виробництво агрохімічної продукції

Цей підклас включає:
- виробництво інсектицидів, акарицидів, родентицидів, фунгіцидів, гербіцидів, засобів проти проростання, регуляторів росту рослин, дезинфікуючих засобів та інших агрохімічних речовин і продуктів, не віднесених до інших групувань

Цей підклас не включає:
- виробництво добрив та азотних сполук (див. 24.15) 

24.3 

  

Виробництво лаків та фарб 

24.30 

24.30.0 

Виробництво лаків та фарб

Цей підклас включає:
- виробництво фарб, емалей, лаків
- виробництво готових пігментів, глушників та фарб
- виробництво склоподібної емалі, глазурі, ангобів та аналогічних продуктів
- виробництво мастик
- виробництво ґрунтовок та інших невогнетривких шпаклівок та засобів для оброблення поверхні
- виробництво складних органічних розчинників та розріджувачів
- виробництво готових розчинників лаків та фарб
- виробництво художніх та друкарських фарб

Цей підклас не включає:
- виробництво барвників та пігментів (див. 24.12)
- виробництво чорнил та туші (див. 24.66)
 

24.4 

  

Фармацевтичне виробництво 

24.41 

24.41.0 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів

Цей підклас включає:
- розробку та виробництво медично-активних речовин, включаючи субстанції, для виготовлення готових лікарських засобів
- перероблення крові

Цей підклас включає також:
- виробництво хімічно чистих цукрів
- перероблення залоз та виробництво екстрактів із залоз 

24.42 

24.42.0 

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

Цей підклас включає:
- виробництво медикаментів: імунних сироваток та інших елементів крові, вакцин; різноманітних ліків, включаючи гомеопатичні препарати
- виробництво хімічних протизаплідних препаратів зовнішнього застосування та гормональних протизаплідних препаратів
- виробництво стоматологічного цементу та цементу для відновлення кісткових тканин

Цей підклас включає також:
- виробництво вати, марлі, бинтів та інших перев'язувальних матеріалів з лікарським просочуванням, кетгуту для накладання хірургічних швів тощо
- виробництво трав'яних настоянок для лікувальних цілей
- виробництво лікарських препаратів для ветеринарії 

24.5 

  

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів 

24.51 

24.51.0 

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування

Цей підклас включає:
- виробництво гліцерину, органічних поверхнево-активних речовин, мила
- виробництво пральних засобів в твердій і рідкій формі та синтетичних мийних засобів (детергентів); засобів для миття посуду; засобів для пом'якшення тканин
- виробництво засобів для ароматизації і дезодорації повітря в приміщеннях, штучного воску та воскових виробів, полірувальних та інших засобів догляду за деревом, полірувальних засобів для кузовів, скла та металу, паст та порошків для чищення тощо 

24.52 

24.52.0 

Виробництво парфумерних та косметичних засобів

Цей підклас включає:
- виробництво парфумерних та косметичних засобів: парфумів та туалетної води, косметичних засобів та засобів для макіяжу, засобів для захисту шкіри від сонячних опіків та засобів для загару, засобів для манікюру та педикюру, шампунів, лаків для волосся, засобів для завивки та випрямлення волосся, зубних порошків і паст, засобів гігієни порожнини рота, в тому числі фіксуючих засобів для зубних протезів, засобів для гоління, дезодорантів та солей для ванн, депіляторів, інших засобів

Цей підклас не включає:
- виробництво ефірних олій (див. 24.63) 

24.6 

  

Виробництво іншої хімічної продукції 

24.61 

24.61.0 

Виробництво вибухових речовин

Цей підклас включає:
- виробництво вибухових речовин
- виробництво піротехнічних виробів 

24.62 

24.62.0 

Виробництво клею та желатину

Цей підклас включає:
- виробництво желатину та його похідних, клею та інших засобів для склеювання, в тому числі на гумовій основі 

24.63 

24.63.0 

Виробництво ефірних олій

Цей підклас включає:
- виробництво есенцій натуральних ароматичних продуктів
- виробництво смолистих речовин
- виробництво дистильованих ароматичних вод
- виробництво сумішей духмяних речовин для виготовлення парфумів та харчових продуктів

Цей підклас не включає:
- виробництво синтетичних ароматичних речовин (див. 24.14)
- виробництво парфумерних та косметичних засобів (див. 24.52)
 

24.64 

24.64.0 

Виробництво фотоматеріалів

Цей підклас включає:
- виробництво фотопластинок, фотоплівок, фотопаперу тощо
- виробництво фотохімікатів

Цей підклас включає також:
- виробництво кінематографічних плівок, підготовлених для запису, незаписаних 

24.65 

24.65.0 

Виробництво електронних носіїв даних

Цей підклас включає:
- виробництво незаписаних носіїв для аудіо- та відеозапису
- виробництво незаписаних дисків та магнітних стрічок для комп'ютерів

Цей підклас не включає:
- виробництво кінематографічних плівок, підготовлених для запису, незаписаних (див. 24.64) 

24.66 

24.66.0 

Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей

Цей підклас включає:
- виробництво різноманітної хімічної продукції: пептонів та їх похідних, інших білкових сполук та їх похідних, не віднесених до інших групувань, хімічно модифікованих олій та жирів, матеріалів, що використовують для оброблення текстилю та шкіри, флюсів, порошків та паст для зварювання та паяння, речовин, які використовуються для травлення металів, готових складників для цементу, активованого вугілля, присадок до мастильних масел, готових прискорювачів вулканізації каучуку, каталізаторів та інших хімічних продуктів промислового призначення, антидетонаторів, антифризів, робочих рідин для гідравлічних передач, діагностичних речовин та лабораторних реактивів
- виробництво напівпровідникових матеріалів

Цей підклас включає також:
- виробництво чорнил та туші, в т. ч. в балончиках 

24.7 

  

Виробництво штучних та синтетичних волокон 

24.70 

24.70.0 

Виробництво штучних та синтетичних волокон

Цей підклас включає:
- виробництво джгутів із штучних та синтетичних волокон
- виробництво штучних та синтетичних штапельних волокон, які не пройшли процеси кардочесання, гребенечесання чи інших процесів підготування до прядіння
- виробництво філаментних високоміцних ниток

Цей підклас не включає:
- прядіння синтетичних та штучних волокон (див. 17.15)
- виробництво швацьких ниток з штучних та синтетичних волокон (див. 17.16)
 

Підсекція DH 

  

Виробництво гумових та пластмасових виробів 

25 

  

Виробництво гумових та пластмасових виробів 

25.1 

  

Виробництво гумових виробів 

25.11 

25.11.0 

Виробництво гумових шин, покришок та камер

Цей підклас включає:
- виробництво гумових шин для транспортних засобів, обладнання та іншого призначення: пневматичних шин, безкамерних і камерних шин
- виробництво гумових камер для шин
- виробництво знімних покришок та ободових стрічок для шин, заготовок для відновлення протекторів тощо

Цей підклас не включає:
- відновлення протектора гумових шин та покришок (див. 25.12)
- виробництво гумових матеріалів для ремонту (див. 25.13)
- ремонт, установлення або заміну шин, покришок та камер (див. 50.20)
 

25.12 

25.12.0 

Відновлення протектора гумових шин та покришок

Цей підклас не включає:
- виробництво гумових матеріалів для ремонту (див. 25.13)
- ремонт, установлення або заміну шин, покришок та камер (див. 50.20)
 

25.13 

25.13.0 

Виробництво інших гумових виробів

Цей підклас включає:
- виробництво інших виробів з натуральної і синтетичної гуми, вулканізованої або невулканізованої: гумових плит, листів, смуг, брусів та профілів, труб, шлангів та рукавів, конвеєрних стрічок та привідних пасів, санітарно-гігієнічних виробів (презервативів, сосок, рукавичок, грілок тощо), предметів одягу, покриттів для підлоги, прогумованих текстильних виробів, пряжі та тканин, гумових ниток, канатів, кілець, фітингів та прокладок, надувних матраців, покриття для роликів тощо 

Цей підклас включає також:
- виробництво гумових матеріалів для ремонту

Цей підклас не включає:
- виробництво кордних тканин для шин (див. 17.54)
- виробництво одягу з прогумованих тканин (див. 18.2)
- виробництво гумового взуття (див. 19.30)
- виробництво клею на гумовій основі (див. 24.62)
- виробництво заготовок для відновлення протекторів (див. 25.11)
- виробництво гумових купальних шапочок (див. 25.24)
- виробництво надувних човнів та плотів (див. 35.12)
- виробництво необтягнутих матраців з пористої гуми (див. 36.15)
- виробництво спортивного інвентарю з гуми (див. 36.40)
- виробництво гумових ігор та іграшок (див. 36.50)
- утилізацію гуми (див. 37.20)
 

25.2 

  

Виробництво пластмасових виробів 

25.21 

25.21.0 

Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас

Цей підклас включає:
- виробництво напівфабрикатів з пластмас: плит, штаби, блоків, плівки, фольги тощо
- виробництво готових виробів з пластмас: труб, шлангів та рукавів, фітингів для шлангів та рукавів

Цей підклас включає також:
- виробництво штучних оболонок для ковбасного виробництва

Цей підклас не включає:
- виробництво пластмас у первинних формах (див. 24.16)
- виробництво оптичних елементів з пластмас (див. 33.40)
- виробництво необтягнутих матраців з пінопласту (див. 36.15)
 

25.22 

25.22.0 

Виробництво тари з пластмас

Цей підклас включає:
- виробництво виробів з пластмас для пакування товарів: мішків, сумок, футлярів, ящиків, коробок, балонів, пляшок тощо

Цей підклас не включає:
- виробництво пластмасових дорожніх виробів (сумок тощо) (див. 19.20)
- виробництво виробів з натуральної та синтетичної гуми (див. 25.13)
- послуги з пакування (див. 74.82)
 

25.23 

25.23.0 

Виробництво будівельних виробів з пластмас

Цей підклас включає:
- виробництво будівельних виробів з пластмас: дверних та віконних блоків (дверних полотен та коробок, вікон, віконних коробок), ставень, штор, жалюзі, плінтусів, баків, резервуарів, покриттів для підлоги, стін, стель у вигляді рулонів або в формі плиток, збірних конструкцій тощо; санітарно-технічних виробів: ванн, душових кабін, умивальників, унітазів, зливних бачків тощо 

Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з натуральної та синтетичної гуми (див. 25.13)
- виробництво лінолеуму та інших твердих непластмасових покриттів для підлоги (див. 36.63)
 

25.24 

25.24.0 

Виробництво інших виробів з пластмас

Цей підклас включає:
- виробництво пластмасового столового та кухонного посуду, туалетних належностей
- виробництво різних пластмасових виробів: головних уборів, ізоляційної арматури, деталей освітлювальної арматури, канцелярських та шкільних виробів, одягу, фурнітури для меблів, статуеток, конвеєрних стрічок, привідних пасів тощо

Цей підклас включає також:
-
виробництво гумових купальних шапочок

Цей підклас не включає:
- виробництво пластмасових дорожніх виробів (сумок тощо) (див. 19.20)
- виробництво взуття з пластмас (див. 19.30)
- виробництво медичних та стоматологічних виробів з пластмас (див. 33.10)
- виробництво оптичних елементів з пластмас (див. 33.40)
- виробництво меблів з пластмас (див. 36.1)
- виробництво необтягнутих матраців з пінопласту (див. 36.15)
- виробництво спортивного інвентарю з пластмас (див. 36.40)
- виробництво ігор та іграшок з пластмас (див. 36.50)
- виробництво лінолеуму та інших твердих непластмасових покриттів для підлоги (див. 36.63)
 

Підсекція DI 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

Ця підсекція включає перероблення сировини мінерального походження: виробництво скла в усіх його формах (скло листове, порожнисте, волокно, технічні вироби тощо), керамічних виробів, плитки, цегли, черепиці, виробництво цементу й гіпсу тощо.

Ця підсекція включає також оброблення каменю та інших мінеральних виробів. 

26 

  

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 

26.1 

  

Виробництво скла та виробів зі скла 

26.11 

26.11.0 

Виробництво листового скла

Цей підклас включає:
- виробництво листового скла, включаючи армоване, пофарбоване, забарвлене тощо 

26.12 

26.12.0 

Формування та оброблення листового скла

Цей підклас включає:
- виробництво листового загартованого та багатошарового скла
- виробництво скляних дзеркал
- виробництво склопакетів 

26.13 

26.13.0 

Виробництво ємностей зі скла

Цей підклас включає:
- виробництво пляшок та інших ємностей зі скла та кришталю
- виробництво стаканів, іншого столового та кухонного посуду зі скла та кришталю

Цей підклас не включає:
- виробництво іграшок зі скла (див. 36.50) 

26.14 

26.14.0 

Виробництво скловолокна

Цей підклас включає:
- виробництво скловолокна (в тому числі скловати), нетканих матеріалів з нього

Цей підклас не включає:
- виробництво тканин зі скловолокна (див. 17.25)
- виробництво волоконно-оптичного кабелю для передавання кодованих даних. (див. 31.30)
- виробництво волоконних світловодів та волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання зображень: для ендоскопії, освітлення, отримання прямого зображення (див. 33.40)
 

26.15 

26.15.0 

Виробництво та оброблення інших скляних виробів

Цей підклас включає:
- виробництво лабораторних, гігієнічних, фармацевтичних скляних виробів, скла для наручних та інших годинників, оптичного скла і оптичних елементів без оптичного оброблення; деталей для біжутерії; електроізоляторів і скляної ізоляційної арматури; скляних блоків для мостіння; скляних трубок і стрижнів, колб для ламп тощо
- монтаж, ремонт та формування скляних труб, трубок та трубопроводів на промислових підприємствах

Цей підклас не включає:
- виробництво медичних шприців (див. 33.10)
- виробництво оптично оброблених елементів (див. 33.40)
 

26.2 

  

Виробництво керамічних виробів не для будівництва 

26.21 

26.21.0 

Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів

Цей підклас включає:
- виробництво столового керамічного посуду, інших господарських та побутових належностей
- виробництво статуеток та інших декоративних керамічних виробів

Цей підклас не включає:
- виробництво іграшок з кераміки (див. 36.50)
- виробництво біжутерії (див. 36.61)
 

26.22 

26.22.0 

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26)
- виробництво керамічних будівельних матеріалів (див. 26.30, 26.40)
 

26.23 

26.23.0 

Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури

Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26)
- монтаж електричних ізоляторів на лініях електропередач, який здійснюється під час будівництва (див. 45.34)
 

26.24 

26.24.0 

Виробництво інших технічних керамічних виробів

Цей підклас включає:
- виробництво керамічних виробів лабораторного, хімічного та технічного призначення 

26.25 

26.25.0 

Виробництво інших керамічних виробів не для будівництва, н. в. і. г.

Цей підклас включає:
- виробництво керамічних виробів, які використовуються для пакування та транспортування товарів: горшків, банок, кухлів, глечиків тощо
- виробництво інших керамічних виробів

Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26)
- виробництво керамічних будівельних матеріалів (див. 26.30, 26.40)
 

26.26 

26.26.0 

Виробництво вогнетривких керамічних виробів

Цей підклас включає:
- виробництво вогнетривких будівельних розчинів тощо
- виробництво вогнетривких керамічних виробів: теплоізоляційних з силікатного борошна, цегли та блоків, реторт, тиглів, муфелів, форсунок, труб, трубок тощо

Цей підклас включає також:
- виробництво виробів, які містять магнезит, доломіт та хроміт 

26.3 

  

Виробництво керамічних плиток та плит 

26.30 

26.30.0 

Виробництво керамічних плиток та плит

Цей підклас включає:
- виробництво невогнетривких керамічних плиток для облицювання камінів та стін, підлоги, мозаїчної плитки тощо
- виробництво невогнетривких керамічних плит та блоків для мостіння

Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26) 

26.4 

  

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини 

26.40 

26.40.0 

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини

Цей підклас включає:
- виробництво невогнетривкої будівельної керамічної цегли та блоків, покрівельної черепиці, дефлекторів, труб тощо

Цей підклас включає також:
- виробництво плит для підлоги з випаленої глини

Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26)
- виробництво невогнетривких керамічних плит та блоків для мостіння (див. 26.30)
 

26.5 

  

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей 

26.51 

26.51.0 

Виробництво цементу

Цей підклас включає:
- виробництво цементного клінкера та гідравлічних цементів, у тому числі портландцементу, глиноземного, шлакового, суперфосфатного цементу

Цей підклас не включає:
- виробництво стоматологічного цементу (див. 24.42)
- виробництво вогнетривких будівельних розчинів (див. 26.26)
- виробництво виробів з бетону для будівництва (див. 26.61)
- виробництво готових до використання бетонних сумішей та будівельних розчинів (див. 26.63, 26.64)
 

26.52 

26.52.0 

Виробництво вапна

Цей підклас включає:
- виробництво гашеного, негашеного, гідравлічного вапна 

26.53 

26.53.0 

Виробництво гіпсових сумішей

Цей підклас не включає:
- добування гіпсового каменю та ангідриту (див. 14.12)
- виробництво виробів з гіпсу (див. 26.62, 26.66)
 

26.6 

  

Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу 

26.61 

26.61.0 

Виробництво виробів з бетону для будівництва

Цей підклас включає:
- виробництво будівельних виробів з бетону, цементу та штучного каменю: плиток, плит, цегли, панелей, щитів, листів, труб, стовпів тощо
- виробництво збірних будівельних конструкцій з цементу, бетону та штучного каменю

Цей підклас не включає:
- виробництво готових до використання бетонних сумішей та будівельних розчинів (див. 26.63, 26.64) 

26.62 

26.62.0 

Виробництво виробів з гіпсу для будівництва

Цей підклас включає:
- виробництво виробів з гіпсу для будівництва: панелей, плит, листів тощо 

26.63 

26.63.0 

Виробництво готових для використання бетонних сумішей

Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких будівельних розчинів (див. 26.26) 

26.64 

26.64.0 

Виробництво сухих будівельних сумішей

Цей підклас включає:
- виробництво готових до використання будівельних розчинів та невогнетривких бетонів в порошкоподібній формі

Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких будівельних розчинів (див. 26.26) 

26.65 

26.65.0 

Виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу

Цей підклас включає:
- виробництво будівельних матеріалів з рослинної сировини (вовни з деревини, соломи, очерету), змішаних з цементом, гіпсом та іншими зв'язувальними мінеральними матеріалами
- виробництво виробів з азбестоцементу, волокнистого цементу з волокнами целюлози або аналогічних матеріалів: гофрованих листів (шиферу), інших листів, панелей, черепиці, труб, трубок, резервуарів, чанів, мийок, раковин, ємностей, меблів, віконних коробок тощо 

26.66 

26.66.0 

Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу

Цей підклас включає:
- виробництво інших виробів з бетону, гіпсу, цементу, штучного каменю: скульптур, меблів, барельєфів, горельєфів, ваз, горщиків для квітів тощо 

26.7 

  

Оброблення декоративного та будівельного каменю 

26.70 

26.70.0 

Оброблення декоративного та будівельного каменю

Цей підклас включає:
- різання, фасонування, обтісування, кінцеве оброблення декоративного та будівельного каменю поза кар'єрами, який використовується у будівництві, в якості дорожнього покриття, покрівель, для облаштування кладовищ тощо
- кінцеве оброблення каменю, первинне обробленого в кар'єрах

Цей підклас не включає:
- первинне оброблення каменю в кар'єрах (див. 14.11)
- виробництво жорен та інших абразивних виробів (див. 26.81)
 

26.8 

  

Виробництво різної неметалевої мінеральної продукції 

26.81 

26.81.0 

Виробництво абразивних виробів

Цей підклас включає:
- виробництво жорен, точильних і шліфувальних каменів та виробів з природних або штучних абразивних матеріалів, у тому числі на м'якій основі 

26.82 

26.82.0 

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. г.

Цей підклас включає:
- виробництво неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших групувань: неметалевої мінеральної пряжі та тканин і виробів з них, в т. ч. одягу, головних уборів, взуття; корду, мотузок, паперу, повсті тощо; фрикційних матеріалів на основі мінеральних речовин або целюлози та незмонтованих виробів з них; мінеральних ізоляційних матеріалів: шлаковати, мінеральної вати та аналогічної продукції, розшарованого вермикуліту, спученої глини і подібних теплоізоляційних, звукоізоляційних та звукопоглинаючих матеріалів; виробів з інших мінеральних матеріалів: обробленої слюди і виробів з неї, торфу, графіту (крім того, що використовується в електротехніці) тощо

Цей підклас не включає:
- виробництво скловати (див. 26.14) 


Новини ДПІ
Конкурс «Податки очима дітей» завершується
Заробітчани можуть стати платниками єдиного податку
«Хмільний» збір відкориговано
Хто сплачує місцеві податки?
Держивіденди -2009