зворотній зв'язок мапа головна
 
Організація бізнесу
Як розпочати бізнес
Державна реєстрація СПД
Реєстрація СПД-фізичної особи
Реєстрація СПД - юридичної особи
Підготовка установчих документів підприємства
Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства
Державна реєстрація СПД-юридичної особи
Включення СПДЮО до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Реєстрація СПДЮО в органі Пенсійного фонду України
Реєстрація в Фонді страхування на випадок безробіття
Реєстрація у Фонді страхування від нещасних випадків
Реєстрація у Фонді страхування з тимчасової втрати працездатності
Взяття СПДЮО на облік в органі державної податкової служби
Одержання СПДЮО дозволу на виготовлення печаток і штампів
Відктриття СПДЮО поточного банківського рахунку
Ліцензії. Дозволи
Отримання кредиту
Вінницька Податкова Інспекція
До Вас їде ревізор?
Перевірки контролюючих органів
До Вас прийшов інспектор!?!
Вам потрібні працівники?
Підбір персоналу
Оформлення трудових відносин
Комерційні пропозиції
Недержавне пенсійне забезпечення
Запитання - відповідь
Про проект
Новини
Архів новин
Інші новини
Податкові новини
Информер безналичных валют г.Киев Информер наличных валют г.Киев
Информер курсов НБУ

     Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи

Першим кроком до легалізації підприємства є його державна реєстрація як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.
Державна реєстрація юридичних проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення за місцезнаходженням юридичної особи (місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, а в разі його відсутності - місцезнаходження особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи без довіреності (наприклад, директора), за адресою, яка вказана засновниками (учасниками) в установчих документах і за якою здійснюється зв'язок з юридичною особою (для вінничан - приміщення Вінницької міської ради, 21001, вул. Соборна, 59, каб. 101).
Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

  • заповнену реєстраційну картку (форма №1) на проведення державної реєстрації юридичної особи;
  • копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;
  • два примірники установчих документів;
  • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. (для СПДЮО м. Вінниці платіжні реквізити: код 34701167, ГУДКУ у Вінницькій області, р/р 31415512700002, код платежу 14060300, МФО 802015, місцевий бюджет, реєстраційний збір). Реєстраційний збір становить 10 неоподатковуємих мінімумів доходів громадян (10*17,0 грн. = 170,0 грн.).
    Важливо!:
  • у разі, якщо проводилося резервування найменування юридичної особи, додатково подається чинна довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи.
  • у разі державної реєстрації господарського товариства, для якого законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду), додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (акт приймання - передачі майна засновником товариству та/чи довідка банку, якщо вклади вносилися грошовими коштами на тимчасовий банківський рахунок).
  • у разі державної реєстрації відкритих акціонерних товариств додатково подається звіт про проведення підписки на акції, який засвідчено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.
  • у разі державної реєстрації селянського (фермерського) господарства крім названих документів, додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються засновником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження. Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.
Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати 3 робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи оформляється та видається (надсилається рекомендованим листом за описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи. Разом із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи засновнику або уповноваженій ним особі видається (надсилається рекомендованим листом) один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи.
Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування є надходження до цих органів повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та відомостей з відповідної реєстраційної картки.

Для державної реєстрації інших дій СПДЮО пропонуємо Вам зразки форм для заповнення:

1. Форма № 2

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб)

2. Форма № 3

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи

3. Форма № 4

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

4. Форма № 5

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на створення відокремленого підрозділу юридичної особи

5. Форма № 6 Включення

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

про включення відомостей про юридичну особу

    Форма № 6 Підтвердження

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

про підтвердження відомостей про юридичну особу

6. Форма № 7

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією

7. Форма № 8

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації)

8. Форма № 9

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом


Новини на TviyBiznes.com
Громадянська акція ВПЕРЕД
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України»
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця"
   27.04.2011
28 квітня у Віннці відбудеться представницький форум з Корпоротивної соціальної відповідальності
   27.04.2011
"КРИШТАЛЕВУ ЗІРКУ" ОТРИМАЛА АНАСТАСІЯ ОСТАПЕЦЬ
   03.03.2010