зворотній зв'язок мапа головна
 
Організація бізнесу
Як розпочати бізнес
Державна реєстрація СПД
Ліцензії. Дозволи
Отримання кредиту
Вінницька Податкова Інспекція
До Вас їде ревізор?
Перевірки контролюючих органів
До Вас прийшов інспектор!?!
Вам потрібні працівники?
Підбір персоналу
Оформлення трудових відносин
Комерційні пропозиції
Недержавне пенсійне забезпечення
Запитання - відповідь
Про проект
Новини
Архів новин
Інші новини
Податкові новини
Информер безналичных валют г.Киев Информер наличных валют г.Киев
Информер курсов НБУ

     Питання з недержавного пенсійного забезпечення

Що таке недержавний пенсійний фонд?

Юридична особа, створена відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення", яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам пенсійного фонду у визначеному законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення порядку.
За видами пенсійні фонди можуть утворюватися як відкриті пенсійні фонди, корпоративні пенсійні фонди та професійні пенсійні фонди.
Єдиним органом управління пенсійного фонду є рада пенсійного фонду (рада фонду).
Пенсійний фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство. Створення, функціонування та ліквідація недержавних пенсійних фондів здійснюється за Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення" від 9 липня 2003 р. № 1057 - IV.
Суб'єкти недержавного пенсійного фонду - засновники, вкладники та учасники, адміністратор пенсійного фонду, компанія з управління активами, зберігач пенсійного фонду.
Пенсійний фонд діє на підставі статуту, який повинен відповідати вимогам Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення" від 9 липня 2003 р. № 1057 - IV. Статут пенсійного фонду затверджується засновниками фонду.

Які умови початку діяльності недержавного пенсійного фонду?

Засновники пенсійного фонду зобов'язані протягом трьох місяців з дня реєстрації пенсійного фонду сформувати склад ради фонду відповідно до чинного законодавства.
Рада фонду повинна укласти договори про адміністрування пенсійного фонду з адміністратором, який має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, з компанією з управління активами або з іншою особою, яка отримала ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами та із зберігачем пенсійного фонду.
Укладення пенсійних контрактів та отримання пенсійних внесків на рахунок пенсійного фонду до виконання вказаних вимог забороняється.

Хто контролює діяльність фонду (збереження коштів учасника)?

Перший рівень контролю забезпечується державою через Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг, Державну комісію з цінних паперів та фондового рику, Національний банк України та інші органи в межах їх компетенції.
Другий рівень контролю реалізується Радою недержавного пенсійного фонду, через контроль Адміністратора, Компанії з управління активами та Зберігача.
Третій рівень контролю здійснюється на професійному рівні. Такий контроль здійснює банківська установа, яка є Зберігачем недержавного пенсійного фонду та Аудитор пенсійного фонду.
Четвертий рівень контролю забезпечують Адміністратор пенсійних фондів та Компанія з управління активами. Цей контроль є внутрішнім, але повсякденним і повсякчасним.
П'ятий рівень контролю - це контроль, який здійснюється безпосередньо вкладниками та учасниками відповідно до законодавства та умов з пенсійного контракту або договору, про виплату пенсій на визначений строк.

Які пенсії виплачує недержавний пенсійний фонд?

Недержавний пенсійний фонд здійснює наступні види пенсійних виплат - це пенсія на визначений строк та одноразова пенсійна виплата.
Пенсія на визначений строк здійснюється адміністратором фонду з досягнення учасником фонду пенсійного віку, визначеного відповідно до пенсійного контракту та заяви учасника пенсійного фонду
Одноразова пенсійна виплата здійснюється адміністратором фонду на вимогу учасника фонду або у разі:
• медично підтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника фонду;
• коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
• виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України;
• смерті учасника фонду.
Також, учасник недержавного пенсійного фонду має право на отримання довічної пенсії. Довічна пенсія виплачується учаснику пенсійного фонду страховою організацією, з якою учасник з урахуванням вимог законодавства України та пенсійного контракту уклав договір страхування довічної пенсії, за рахунок грошових коштів, перерахованих страховій організації з пенсійного фонду.


Як визначається пенсійний вік учасника?

Пенсійний вік, після досягнення якого учасник має право на отримання пенсійної виплати, визначається за заявою учасника фонду, крім випадків, коли пенсійний вік визначається пенсійним контрактом відповідно до закону, що встановлює обов'язковість відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення для окремих категорій громадян. Пенсійний вік може бути меншим або більшим від віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на 10 років (для чоловіків від 50 до 70; для жінок від 45 до 65). Але після набуття учасником пенсійного фонду права на отримання пенсії по інвалідності за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням він має право визначити свій пенсійний вік раніше, чим це передбачено чинним законодавством України.

Чи є обмеження до розміру пенсійних внесків?

Згідно з умовами пенсійної схеми вкладник фонду при укладенні пенсійного контракту самостійно визначає розмір пенсійних внесків, які сплачуватиме на користь учасників фонду. Але рада пенсійного фонду має право встановити мінімальний розмір пенсійного внеску на користь одного учасника фонду - 10 (десять) відсотків мінімальної заробітної плати у розрахунку на один місяць. Максимальний розмір пенсійного внеску не обмежується.

Як визначається розмір недержавної пенсії?

Розмір пенсійних виплат визначаються виходячи з сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, тривалості виплати, формули розрахунку розміру пенсії на визначений строк згідно з методикою, затвердженою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

B = Sr / n,

де:
B - розмір чергової пенсійної виплати, що нарахована учаснику фонду;
n - кількість пенсійних виплат, що залишились до закінчення загального строку виплати пенсій;
Sr - вартість пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному рахунку учасника на дату розрахунку пенсійної виплати;
Розрахунок розміру пенсії на визначений строк у будь-який інший спосіб забороняється.

Протягом якого часу учасник буде отримувати пенсію?

Термін протягом якого будуть здійснюватись пенсійні виплати визначає сам учасник фонду, виходячи із строку не менш як десять років від початку здійснення першої виплати та з методики обчислення розміру пенсії затвердженою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (щомісячна сума пенсійних виплат, протягом не менше ніж 10 років, повинна становити 50% мінімального прожиткового мінімуму).

Як сплачується недержавна пенсія?

Пенсія сплачуються за Вашим бажання або у відділеннях банку, шляхом перерахування коштів на особистий рахунок, на пластикову картку та видачі готівки через відділення банку або поштовим переказом.


Чи успадковується пенсія, та що отримує спадкоємець?

Успадкування пенсійних коштів учасника пенсійного фонду здійснюється у разі встановлення факту смерті учасника пенсійного фонду. Пенсійні кошти успадковуються особою (особами), які є спадкоємцями власника коштів відповідно до цивільного законодавства України. Спадкоємець отримує всю суму накопичених учасником коштів але з урахуванням на цю суму податку на спадщину.

Які можливості відкриваються перед підприємством завдяки використовуванню недержавних пенсійних програм?

Можливість, завдяки пільговому оподаткуванню, відносної економія на податку на прибуток, що виникає у зв'язку з тим, що пенсійні внески у розмірі 15% ФОП (але не більше ніж - 1.4 Х Мінімальний прожитковий мінімум в рік на одного учасника НПФ ), що сплачуються роботодавцем на користь своїх працівників відносяться на валові витрати підприємства, а відтак, зменшують фінансовий результат і, відповідно, сума податкових зобов'язань такого роботодавця за податком на прибуток.
Також це оптимізація витрат на соціальні та інвестиційні програми за допомогою пільгового оподаткування, залучення на довготривалий термін частки пенсійних накопичень пенсійного фонду для вирішення завдань модернізації та розвитку виробництва, отримання довгострокового внутрішнього інвестиційного ресурсу з меншими витратами часу і коштів (прибутку), посилення соціального захисту працівників, здійснення ефективної кадрової політики, зменшення витоку професійних кадрів, підвищення трудової дисципліни та зацікавленості працівників у довгострокових результатах роботи.
Зрештою, упровадивши пенсійну програму, компанія підвищить свою конкурентоспроможність на ринку праці і придбає імідж соціально-орієнтованої організації. Цей чинник, безумовно, приверне інвесторів і сприятиме розвитку бізнесу.

 

Якщо у Вас виникли інші питання з недержавного пенсійного забезпечення можете зателефонувати за номерами:

8-(0432)-57-87-73, 8-(0432)-43-86-89, (моб.)8-067-242-32-59,

м. Вінниця вул. Келецька № 53 оф.412 та отримати кваліфіковану відповідь.

Консультації безкоштовні.