зворотній зв'язок мапа головна
 
Організація бізнесу
Як розпочати бізнес
Державна реєстрація СПД
Ліцензії. Дозволи
Отримання кредиту
Банки
Кредитні спілки
Кредитні спілки vs банки
Вінницька Податкова Інспекція
До Вас їде ревізор?
Перевірки контролюючих органів
До Вас прийшов інспектор!?!
Вам потрібні працівники?
Підбір персоналу
Оформлення трудових відносин
Комерційні пропозиції
Недержавне пенсійне забезпечення
Запитання - відповідь
Про проект
Новини
Архів новин
Інші новини
Податкові новини
Информер безналичных валют г.Киев Информер наличных валют г.Киев
Информер курсов НБУ

     Що таке кредитна спілка?

Відповідно до Закону України “Про кредитні спілки”: ”Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки ”. Іншими словами, кредитні спілки є специфічними організаціями фінансової взаємодопомоги громадян, які мають неприбуткову кооперативну основу.

Кредитна спілка утворюється на основі об’єднання громадян за професійною, територіальною чи іншою ознакою, яка зазначається в статуті і є визначальною при прийнятті її нових членів. На початку створення учасників спілки має бути не менше 50 осіб, які шляхом здійснення вступних, обов’язкових або додаткових внесків формують її початковий капітал. На відміну від підприємницьких структур, де розмір капіталу є визначеним і відносно великим, капітал спілки не є фіксованим і збільшується за рахунок вступу нових членів.

Історична довідка

Вперше кредитні спілки в Україні з’явились ще наприкінці ХІХ ст. на Полтавщині. До 1918 року на українських землях налічувалось вже понад 3 тис. кредитних спілок, які об’єднували близько 3 млн. громадян. Після встановлення радянської влади практично всі кредитні товариства було ліквідовано.

В незалежній Україні вони почали з’являтись в 1992 році. До 2001 року діяльність кредитних спілок регулювалась згідно з Указом Президента України від 20.09.93 р. №377/93 "Про Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні". Зараз кредитні спілки провадять свою діяльність відповідно до Закону України №2908-III “Про кредитні спілки” від 20.12.2001 року.

Цікаво знати. У США вже 48 років існує «Українська федеральна кредитна спілка», у якої близько $68 млн. активів, а ставка на персональні позички в цій організації становить від 9%.

Функціонування спілки

Управління кредитною спілкою здійснюється на демократичних засадах, що означає, що незалежно від моменту вступу чи розміру внеску, кожен учасник спілки має право одного голосу. Таким чином забезпечується захист інтересів усіх без винятку учасників спілки. Кредитна спілка є відкритою організацією, в якій кожному гарантовано вільний вхід і вихід.

Найвищим органом управління кредитної спілки є загальні збори, на яких з числа їх учасників формують:

 • спостережну раду, яка представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами, що скликаються раз на рік;
 • ревізійну комісію , яка контролює фінансово-господарську діяльність кредитної спілки;
 • правління кредитної спілки, яке є виконавчим органом, що здійснює керівництво її поточною діяльністю;
 • кредитний комітет — орган, відповідальний за організацію кредитної діяльності спілки.

За рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Оскільки кредит у кредитній спілці можуть отримати лише її учасники, то можна відмітити ще одну специфічну рису спілки — всі її клієнти є її учасниками. Однак, незважаючи на те, що учасниками спілки є лише фізичні особи, підприємства також можуть отримати кредит через своїх представників, які є її членами.

Суть неприбуткової діяльності кредитної спілки полягає в тому, що кінцевою метою її діяльності є не отримання прибутку від наданих послуг, а самі послуги, що надаються членам спілки. Саме тому надання послуг відбувається на рівні, максимально наближеному до собівартості, яка забезпечує витрати на формування фондів та нарахування відсотків на внески членів спілки.

Традиційна схема отримання позички через кредитну спілку, за словами Сергія Клименка, голови кредитного комітету кредитної спілки), виглядає таким чином: «Підприємець, який хоче отримати в нас кредит, повинен зробити такі кроки. Передусім сплатити вступний внесок 11,8 грн (від цього моменту ви є членом кредитної спілки) та обов’язковий 23,6 грн (підлягає поверненню в разі виходу зі спілки). Потім зібрати необхідний пакет документів: документи про володіння предметом застави (у нашому випадку нерухомість у Києві), довідка-характеристика з БТІ, експертна оцінка майна та заява на надання кредиту. Якщо документи в порядку, правління за рекомендацією кредитного комітету виносить відповідне рішення, і ми підписуємо кредитну угоду та договір застави. Гроші можна отримати протягом доби або кількох годин. Кредитна ставка у нашій спілці становить 21% річних в гривнях, себто нижче банківської. Максимальний термін кредитування — рік, як на мене, цього періоду для дрібного підприємця цілком достатньо, аби «розкрутитися». Якщо протягом року відсотки сплачувалися справно, але з якихось причин всю суму погасити вчасно не вдалося, то можемо і пролонгувати термін виплати позички».

«За» щодо кредитування через КС:

 • спілка є відкритою структурою
 • члени кредитної спілки мають змогу напрацювати позитивну кредитну історію
 • кредит можна отримати за кілька днів і навіть годин
 • подеколи відсотки за кредит можуть бути нижчими за банківські
 • залежно від статуту спілки термін погашення кредиту можна продовжити
 • у деяких спілках можна кредитуватися за допомогою майнових поручителів

«Проти» щодо кредитування через КС:

 • у регіональних спілках ставки річних надзвичайно високі — до 60% річних
 • максимальний термін кредитування — 1 рік
 • існує небагато спілок, спроможних надати позичку понад 10 тис. грн
Практичні поради

Як стати членом кредитної спілки?

Якщо Ви вирішили стати членом кредитної спілки, то повинні зробити наступне:

1. Перевірити:

 • Наявність на дошці об'яв кредитної спілки рішення останніх загальних зборів членів
 • Наявність на дошці об'яв кредитної спілки списків членів Правління, Кредитного та Наглядового комітетів, Номінаційної комісії
 • Наявність на дошці об'яв кредитної спілки інформації про останні рішення Правління
 • Обмеження максимального розміру членського внеску. Якщо обмежень немає, це свідчить про потенційну надмірну залежність кредитної спілки від власника великого внеску і може поставити під загрозу надійність збереження зробленого Вами внеску.
 • Нарахування та виплата відсотків на членські внески пайового типу за останній звітний період. Коли цього не було зроблено, необхідно з'ясувати, які для цього були підстави (збитковість кредитної спілки, відсутність коштів, відповідне рішення Правління).
 • Наявність на дошці об'яв кредитної спілки інформації просвітницького характеру. Кількість осіб, які стали членами кредитної спілки та вийшли з неї впродовж останнього року (6 місяців, кварталу).

Великі цифри означають, що порушено принципи кооперації, тобто: 1) керівництво кредитної спілки не бажає виплачувати членам відсотки за користування їхніми коштами; 2) кредитна спілка не залучає кошти членів для своєї діяльності.

2. Ознайомитись з Статутом кредитної спілки та з угодою про її заснування.

3. Отримати у кредитній спілці річний звіт за минулий рік і проаналізувати його. Цей звіт має містити фінансову частину, яка включає в себе баланс кредитної спілки та звіт про доходи і витрати.

4. Ознайомитись зі списком осіб, котрі увійшли до виборних керівних органів кредитної спілки.

Увага! Якщо члени Правління або працівники кредитної спілки стають на заваді в отриманні необхідних Вам документів, дають нечіткі відповіді на Ваші запитання, ухиляються від них, або зовсім відмовляються їх давати, - до цієї організації вступати не варто.

Якщо Ви переконались у надійності обраної кредитної спілки, Ви подаєте на ім'я голови Правління заяву за затвердженою формою про вступ до кредитної спілки, сплачуєте вступний і мінімальний членські внески.

Як припинити своє членство у КС та забрати внески?

Якщо Ви з будь-яких причин вирішили припинити своє членство у кредитній спілці, для цього потрібно:

 • подати на ім'я голови Правління заяву за затвердженою формою про вихід з кредитної спілки у терміни, обумовлені Статутом та внутрішніми документами кредитної спілки;
 • забрати свої членські внески;
 • забрати суму відсотків, нараховану на членські внески

Резюме

Головну мету діяльності спілки можна визначити як фінансовий та соціальний захист своїх членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування, фінансової підтримки підприємницьких ініціатив та надання їм інших фінансових послуг. Загалом, кредитна спілка — непогана альтернатива банковій для тих підприємців, які прагнуть оперативно отримати позичку на короткий термін (на кілька місяців чи на рік). У такого виду кредитування — легалізованого Законом «Про кредитні спілки» — є низка переваг. По-перше, кредитна спілка на відміну від банку є структурою досить відкритою, позаяк працює на громадських засадах. Кожен з членів спілки має цілком законні підстави контролювати діяльність об’єднання. По-друге, є нагода напрацювати позитивну кредитну історію поза банком. По-третє, ставки річних у кредитних спілках мають бути нижчими за банківські. Хоча на практиці нерідко трапляється і навпаки.

Перелік кредитних спілок-учасниць Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ) можна отримати на сайті:  www.unascu.org.ua

1. Кредитні спілки є громадськими організаціями, які діють в сфері надання фінансових послуг.

2. Кредитна спілка є юридичною особою, утвореною як об’єднання громадян на основі територіальної, професійної чи іншої ознаки.

3. Членами спілки можуть бути лише фізичні особи.

4. Управління кредитною спілкою здійснюється на демократичних засадах (один учасник — один голос).

5. Кредитна спілка надає мікрокредити лише своїм членам.

6. Кредитна спілка може самостійно встановлювати види кредитів, умови надання та строки повернення кредитів; способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забезпечення погашення кредитів. Завдяки чому вона має змогу мінімізувати свої фінансові ризики.


Новини на TviyBiznes.com
Громадянська акція ВПЕРЕД
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України»
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця"
   27.04.2011
28 квітня у Віннці відбудеться представницький форум з Корпоротивної соціальної відповідальності
   27.04.2011
"КРИШТАЛЕВУ ЗІРКУ" ОТРИМАЛА АНАСТАСІЯ ОСТАПЕЦЬ
   03.03.2010