зворотній зв'язок мапа головна
 
Організація бізнесу
Як розпочати бізнес
Державна реєстрація СПД
Ліцензії. Дозволи
Отримання кредиту
Банки
Кредитні спілки
Кредитні спілки vs банки
Вінницька Податкова Інспекція
До Вас їде ревізор?
Перевірки контролюючих органів
До Вас прийшов інспектор!?!
Вам потрібні працівники?
Підбір персоналу
Оформлення трудових відносин
Комерційні пропозиції
Недержавне пенсійне забезпечення
Запитання - відповідь
Про проект
Новини
Архів новин
Інші новини
Податкові новини
Информер безналичных валют г.Киев Информер наличных валют г.Киев
Информер курсов НБУ

     Кредитні спілки чи банки?

Фінансовий характер діяльності кредитної спілки робить її схожими на інших учасників фінансового ринку — банки. Між цими структурами є багато як спільного, так і відмінного. Спільним є те, що і банки, і кредитні спілки на ринку діють як фінансові посередники, створені для задоволення потреб споживачів у фінансових ресурсах. Вони мають можливість акумулювати кошти від тих, хто має в даний момент їх надлишок і передавати тим, хто відчуває в них нагальну потребу. Принциповою відмінністю між цими структурами є мета діяльності кожної з них: отримання прибутку для банку і надання фінансових послуг для кредитної спілки. За кордоном кредитні спілки у своєму розвитку все більше наближаються до банків, але основна відмінність зберігається: вони обслуговують тільки своїх учасників.

З приводу конкуренції між банками та кредитними спілками, можна сказати, що вона існує в сфері залучення заощаджених коштів фізичних осіб та на ринку споживчого кредитування. У сфері бізнесового мікрокредитування, особливо в селах, кредитні спілки є чи не єдиним джерелом фінансування малих та середніх підприємств. Відповідно до переваг кредитних спілок можна віднести максимальну наближеність їх до безпосередніх отримувачів послуг, а також можливість позичальника за спрощеною схемою отримати кредит навіть у незначних розмірах. Кредитні спілки також мають можливість зваженіше підходити до відбору членів, а отже, і до своїх клієнтів, тому при видачі кредиту можна не так ретельно перевіряти кредитоспроможність позичальника. А банкам не завжди вигідно мати справу з дрібними позичальниками через значні адміністративні затрати. Вони більш зацікавлені у крупних клієнтах. Крім того, кредитні спілки надають своїм членам ще цілу низку інших послуг.

Практичні поради

Як стати членом кредитної спілки?

Якщо Ви вирішили стати членом кредитної спілки, то повинні зробити наступне:

1. Перевірити:

  • Наявність на дошці об'яв кредитної спілки рішення останніх загальних зборів членів
  • Наявність на дошці об'яв кредитної спілки списків членів Правління, Кредитного та Наглядового комітетів, Номінаційної комісії
  • Наявність на дошці об'яв кредитної спілки інформації про останні рішення Правління
  • Обмеження максимального розміру членського внеску. Якщо обмежень немає, це свідчить про потенційну надмірну залежність кредитної спілки від власника великого внеску і може поставити під загрозу надійність збереження зробленого Вами внеску.
  • Нарахування та виплата відсотків на членські внески пайового типу за останній звітний період. Коли цього не було зроблено, необхідно з'ясувати, які для цього були підстави (збитковість кредитної спілки, відсутність коштів, відповідне рішення Правління).
  • Наявність на дошці об'яв кредитної спілки інформації просвітницького характеру. Кількість осіб, які стали членами кредитної спілки та вийшли з неї впродовж останнього року (6 місяців, кварталу).

Великі цифри означають, що порушено принципи кооперації, тобто: 1) керівництво кредитної спілки не бажає виплачувати членам відсотки за користування їхніми коштами; 2) кредитна спілка не залучає кошти членів для своєї діяльності.

2. Ознайомитись з Статутом кредитної спілки та з угодою про її заснування.

3. Отримати у кредитній спілці річний звіт за минулий рік і проаналізувати його. Цей звіт має містити фінансову частину, яка включає в себе баланс кредитної спілки та звіт про доходи і витрати.

4. Ознайомитись зі списком осіб, котрі увійшли до виборних керівних органів кредитної спілки.

Увага! Якщо члени Правління або працівники кредитної спілки стають на заваді в отриманні необхідних Вам документів, дають нечіткі відповіді на Ваші запитання, ухиляються від них, або зовсім відмовляються їх давати, - до цієї організації вступати не варто.

Якщо Ви переконались у надійності обраної кредитної спілки, Ви подаєте на ім'я голови Правління заяву за затвердженою формою про вступ до кредитної спілки, сплачуєте вступний і мінімальний членські внески.

Як припинити своє членство у КС та забрати внески?

Якщо Ви з будь-яких причин вирішили припинити своє членство у кредитній спілці, для цього потрібно:

  • подати на ім'я голови Правління заяву за затвердженою формою про вихід з кредитної спілки у терміни, обумовлені Статутом та внутрішніми документами кредитної спілки;
  • забрати свої членські внески;
  • забрати суму відсотків, нараховану на членські внески

Резюме
Головну мету діяльності спілки можна визначити як фінансовий та соціальний захист своїх членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування, фінансової підтримки підприємницьких ініціатив та надання їм інших фінансових послуг. Загалом, кредитна спілка — непогана альтернатива банковій для тих підприємців, які прагнуть оперативно отримати позичку на короткий термін (на кілька місяців чи на рік). У такого виду кредитування — легалізованого Законом «Про кредитні спілки» — є низка переваг. По-перше, кредитна спілка на відміну від банку є структурою досить відкритою, позаяк працює на громадських засадах. Кожен з членів спілки має цілком законні підстави контролювати діяльність об’єднання. По-друге, є нагода напрацювати позитивну кредитну історію поза банком. По-третє, ставки річних у кредитних спілках мають бути нижчими за банківські. Хоча на практиці нерідко трапляється і навпаки.

Перелік кредитних спілок-учасниць Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ) можна отримати на сайті:  www.unascu.org.ua

1. Кредитні спілки є громадськими організаціями, які діють в сфері надання фінансових послуг.

2. Кредитна спілка є юридичною особою, утвореною як об’єднання громадян на основі територіальної, професійної чи іншої ознаки.

3. Членами спілки можуть бути лише фізичні особи.

4. Управління кредитною спілкою здійснюється на демократичних засадах (один учасник — один голос).

5. Кредитна спілка надає мікрокредити лише своїм членам.

6. Кредитна спілка може самостійно встановлювати види кредитів, умови надання та строки повернення кредитів; способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забезпечення погашення кредитів. Завдяки чому вона має змогу мінімізувати свої фінансові ризики.


Новини на TviyBiznes.com
Громадянська акція ВПЕРЕД
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України»
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця"
   27.04.2011
28 квітня у Віннці відбудеться представницький форум з Корпоротивної соціальної відповідальності
   27.04.2011
"КРИШТАЛЕВУ ЗІРКУ" ОТРИМАЛА АНАСТАСІЯ ОСТАПЕЦЬ
   03.03.2010