зворотній зв'язок мапа головна
 
Організація бізнесу
Як розпочати бізнес
Державна реєстрація СПД
Ліцензії. Дозволи
Отримання кредиту
Вінницька Податкова Інспекція
До Вас їде ревізор?
Перевірки контролюючих органів
До Вас прийшов інспектор!?!
Вам потрібні працівники?
Підбір персоналу
Оформлення трудових відносин
Комерційні пропозиції
Недержавне пенсійне забезпечення
Запитання - відповідь
Про проект
Новини
Архів новин
Інші новини
Податкові новини
Информер безналичных валют г.Киев Информер наличных валют г.Киев
Информер курсов НБУ

     Як підготуватись до перевірки?

Для того щоб перевірка не стала для Вас „стихійним лихом”, до неї потрібно заздалегідь підготуватись.

Крок 1.

Заведіть журнал реєстрації перевірок, як рекомендує Указ Президента України  №817. Зауважте: цей нормативний документ саме „рекомендує”, а не зобов’язує вдаватись до такого кроку. Отже ведення згаданого журналу – справа добровільна.  За допомогою журналу підприємець може не тільки фіксувати кількість перевірок та їх спрямованість. Як свідчить практика, вимога до „контролера” заповнити журнал автоматично „обеззброює” близько 50% „рвійних” візитерів, які вирішили навідатись до Вас із власної ініціативи. Форму та порядок ведення журналу реєстрації перевірок у відповідному наказі Держпідприємництва. Які переваги дає Вам ведення журналу? По – перше, представники контрольних органів мусять особисто заповнити такі графи журналу:

№ з/п

 

Мета та характер перевірки

Назва організації що здійснює перевірку

Прізвище, ім’я та по - батькові особи, що здійснює перевірку

Номер службового посвідчення особи що здійснює перевірку

Дата видачі та номер направлення або припису щодо здійснення перевірки

Строк проведення перевірки

 

 

 

Підпис особи що здійснює перевірку

Примітки (контактний телефон організації що здійснює  і т. д.) перевірку)

1

2

3

4

5

6

7     

8

9

У такий спосіб ви отримаєте всі потрібні відомості про вашого офіційного гостя, також у разі виникнення якихось сумнівів щодо його повноважень, зможете зателефонувати до відповідного контрольного органу. Пам’ятайте що запис у журналі представники контрольного органу мають робити під час кожної перевірки – планової, позапланової та повторної.

По – друге:  відмова „контролера” зробити відповідний запис в журналі дає вам підстави не допустити його до перевірки.  Ви маєте право протягом 3-х діб у письмовій формі повідомити про цей факт контрольному органові.  По – трете, зафіксованими в журналі даними ви зможете скористатися як документальним підтвердженням.  Річ ось у чому: інколи виникає потреба довести, що працівники того чи того контрольного органу вже перевірили підприємство з певного питання. Тут ідеться на сам перед про планові перевірки, які можна здійснювати не частіше ніж раз на рік.

Журнал належить прошити і пронумерувати.  На звороті останньої сторінки потрібно вказати загальну кількість аркушів і засвідчити ці данні своїм підписом і печаткою (якщо ви її маєте).  Цей документ ви мусите зберігати в тому місці, де проводите підприємницьку діяльність. Якщо ви відкрили філії, представництва чи інші територіальні відокремлені підрозділи, то в кожному з цих відділів вам доведеться вести свій журнал реєстрації перевірок.  Деякі юристи рекомендують не лише заповнювати журнал, а й оформляти протокол офіційного візиту(перевірки).  Пояснимо чому варто так робити. В статті 5 указу № 817 вміщено перелік контрольних органів, представники яких мусять вносити вам потрібні відомості до журналу. Інших „контролерів” ця вимога не стосується, тому вони можуть не заповнювати журнал.

Оформляти протокол офіційного візиту дає вам право Закон № 887.  Тут зазначено що керівник підприємства, провадячи господарську діяльність, може „з власної ініціативи приймати будь – які рішення, що не суперечать законодавству України”  А чинне законодавство не містить обмежень та заборон стосовно до ведення протоколу.  Звичайно, представник контрольного органу може відмовитись підписати протокол. За таких обставин ви не маєте права не допускати офіційну особу до перевірки.   Однак, завдяки протоколу ви зможете підтвердити той факт проведення перевірки в тому разі, якщо оскаржуватимете не правомірні дії „контролера”. 

Тому радимо вам вирішувати в кожному конкретному випадку, оформляти протокол чи ні.

Крок 2.

Радимо вам чітко визначити умови, за яких ви та ваші працівники передавати представникові контрольного органу відомості, що становлять комерційну таємницю і містять конфіденційну інформацію.  Бо під час перевірки господарської діяльності офіційна особа знайомиться також з такого роду документами. Визначення термінів „комерційна таємниця” та „конфіденційна інформація” містить чинне законодавство. В поняття „комерційна таємниця” входять „відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є держаною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам”  Склад і обсяг відомостей що становлять комерційну таємницю, визначає керівник підприємства. Конфіденційна інформація – „це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб  і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов”. Такі відомості є власністю підприємства. і посадові особи контрольних органів несуть відповідальність за розголошення комерційної таємниці. 

Здійснивши певні заходи із захисту комерційної таємниці, ви зможете запобігти багатьом негативним наслідкам. Насамперед, потрібно скласти „Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і правила їх зберігання”. Разом з цим документом варто затвердити перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю. Формуючи список, належить брати до уваги постанову КМУ  №611, де перелічено ВІДОМОСТІ, які не є комерційною таємницею. 

В положенні обов’язково потрібно визначити порядок передачі стороннім організаціям, державним органам та фізичним особам відомостей, що становлять комерційну таємницю і містять конфіденційну інформацію. Цей документ набирає чинності після того, як ви, як керівник підприємства видаєте відповідний наказ. Відтак, радимо вам ознайомити з положенням усіх своїх працівників і взяти в кожного з них розписку про нерозголошення комерційної таємниці.

На підставі відповідних пунктів цього документу варто затвердити форму угоди про збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації. Таку угоду радимо укладати з кожною особою, яка прийшла до вас із перевіркою.

Перед початком перевірки,  спершу ознайомте представника контрольного органу з порядком передачі відомостей, що становлять комерційну таємницю. Потім попросіть цю особу підписати угоду про збереження комерційної таємниці та не розголошення конфіденційної інформації.      Зазвичай проблеми з підписанням такого документу не виникають: „контролери” з розумінням ставляться до питань збереження комерційної таємниці. Якщо ж посадовець відмовляється поставити свій автограф, то ви маєте право не надавати йому документів, що становлять комерційну таємницю.

Крок 3.   

          Рекомендуємо вам заздалегідь провести інструктаж з усіма своїми працівниками, пояснивши їм, як вони мають поводитися з представниками контрольних органів, які відомості можуть надавати, а які – ні. В деяких випадках варто делікатно зазначити, що за розголошення комерційної таємниці законодавство передбачає адміністративну та карну відповідальність. Не завадить, також, наперед подумати над тим, в якому приміщенні ваш офіційний гість переглядатиме документи вашого підприємства. дуже важливо визначити конкретну особу, що першою прийматиме представника контрольного органу і постійно контактуватиме з ним під час перевірки. Цей ваш працівник мусить передусім перевірити повноваження „контролера”. Нагадаємо, що ваш офіційний гість мусить показати службове посвідчення та посвідчення на перевірку, зареєстровані в спеціальному журналі контрольного органу. Також належить попросити цього посадовця заповнити журнал реєстрації перевірок або підписати протокол офіційного візиту.  Відтак, вашого офіційного гостя треба ознайомити з положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, запропонувати, щоб він підписав з вами, як керівником підприємства, угоду про зберігання комерційної таємниці.

Всі потрібні для роботи документи представникові контрольного органу має видавати тільки згадана відповідальна особа. Жодного іншого з поміж своїх працівників не варто наділяти такими повноваженнями.

Попросіть вашого „контролера” , щоб список усіх документів, потрібних йому для роботи наступного дня, він готував вам ще з вечора попереднього дня. Так ви зможете заздалегідь переглянути ці документи й підготуватись до розмови. Радимо давати на перевірку окремі документи, а не цілі тексти. Не лінуйтеся виймати папери, зробивши відповідну закладку. Видача повного комплекту документів може спровокувати додаткові питання, яких ваш офіційний гість не мав наміру ставити. 

Для роботи „контролерів” варто виділити окрему кімнату. Чому?  По – перше, ці особи не будуть заважати працювати вам і вашим підлеглим. По – друге, перебуваючи в ізольованому приміщені, такі особи не зможуть з розмов, телефонних переговорів, тощо почути інформацію, яка до них не стосується.

Крок 4.                 

Заведіть собі постійного консультанта, якого можна викликати „на допомогу”  на початку перевірки. Якщо у вас, зрозуміло, не вистачає коштів для того, щоб найняти такого консультанта, об’єднуйтесь у громадську організацію, яка використовуючи колективний ресурс, буде в змозі захистити ваші законні права та інтереси.

Інформаційно – аналітичний Центр проблем підприємництва

Україна, 21021 м. Вінниця, пр. Космонавтів, 30 оф. 403

Тел/факс: 8 (0432) 43-71-34, e-mail:cppVin@ukr.net


Новини на TviyBiznes.com
Громадянська акція ВПЕРЕД
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України»
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця"
   27.04.2011
28 квітня у Віннці відбудеться представницький форум з Корпоротивної соціальної відповідальності
   27.04.2011
"КРИШТАЛЕВУ ЗІРКУ" ОТРИМАЛА АНАСТАСІЯ ОСТАПЕЦЬ
   03.03.2010