зворотній зв'язок мапа головна
 
Організація бізнесу
Як розпочати бізнес
Державна реєстрація СПД
Ліцензії. Дозволи
Отримання кредиту
Вінницька Податкова Інспекція
До Вас їде ревізор?
Перевірки контролюючих органів
Органи податкової служби
Державна контрольно-ревізійна служба (ДКРС)
Державна інспекція з контролю за цінами
Органи пожежного нагляду
Санітарно - епідеміологічна служба
Держспоживстандарт України
До Вас прийшов інспектор!?!
Вам потрібні працівники?
Підбір персоналу
Оформлення трудових відносин
Комерційні пропозиції
Недержавне пенсійне забезпечення
Запитання - відповідь
Про проект
Новини
Архів новин
Інші новини
Податкові новини
Информер безналичных валют г.Киев Информер наличных валют г.Киев
Информер курсов НБУ

     Державна інспекція з контролю за цінами

Державна інспекція з контролю за цінами здійснює свою діяльність на підставі Закону України "Про ціни і ціноутворення" від 03.12.90 р. №507-ХП та Положення про Державну інспекцію з контролю за цінами , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2000 р. №1819.
Статтею 13 Закону "Про ціни та ціноутворення" передбачено , що державний контроль за цінами здійснюється при встановленні і застосуванні державних фіксованих і регульованих цін і тарифів.
При цьому, в сфері дії вільних цін контролюється правомірність їх застосування та додержання вимог антимонопольного законодавства.
Державні органи з контролю за цінами та їх посадові особи мають права, виконують обов'язки і несуть відповідальність, передбачені Законом "Про державну податкову службу" , крім повноважень, передбачених пунктами 6-9 статті 11 цього Закону .

Інспекція має право:

1) проводити в органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності перевірки бухгалтерських документів, книг, звітів, калькуляцій та інших документів, пов'язаних з формуванням, встановленням і застосуванням цін і тарифів;

2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, підприємств, установ та організацій матеріали та інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

3) обстежувати в установленому порядку виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ та організацій, що використовуються для виготовлення, зберігання й реалізації товарів і сировини, організації та надання послуг;

4) у межах своєї компетенції вимагати від керівників та інших посадових осіб органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які перевіряються, усунення виявлених порушень порядку формування, встановлення і застосування цін і тарифів;

5) приймати рішення про вилучення до відповідного бюджету сум всієї необгрунтовано одержаної підприємством, установою, організацією виручки у результаті порушення державної дисципліни цін та штрафу у двократному її розмірі, а також звертатись з позовами до судів про стягнення з підприємств, установ та організацій зазначених сум у разі невиконання ними рішень державних інспекцій з контролю за цінами;

6) відповідно до вимог законодавства розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку формування, встановлення і застосування цін і тарифів, а також невиконанням вимог органів державного контролю за цінами;

7) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

8) скасовувати рішення своїх територіальних органів, а також винесені ними постанови про накладення адміністративних стягнень.

Відповідальність за порушення державної дисципліни щодо цін визначена статтею 14 Закону "Про ціни і ціноутворення", відповідно до якої вся необґрунтовано одержана суб'єктом підприємництва виручка в результаті порушення державної дисципліни цін підлягає вилученню в дохід відповідного бюджету. Крім того, з такого суб'єкта підприємництва стягується штраф у двократному розмірі необґрунтовано одержаної суми виручки.
Випадки, в яких застосовуються економічні, фінансові (штрафні) санкції, конкретизовано в Інструкції про порядок застосування економічних та фінансових (штрафних) санкцій органами державного контролю за цінами, яка затверджена наказом Мінекономіки та Мінфіну України №298/519 від 03.12.2001р. та зареєстрована в Мінюсті України 18.12.2001 р. за №1047/6238.

Порушеннями порядку встановлення і застосування цін, за які накладаються економічні санкції, є, зокрема:

  • нарахування непередбачених законодавством націнок до цін і тарифів, що регулюються;
  • застосування вільних цін (тарифів) на продукцію (послуги, роботи) за умови запровадження для них режиму державного регулювання;
  • застосування цін (тарифів) на продукцію (послуги, роботи) з рентабельністю, рівень якої перевищує встановлений відповідно до законодавства граничний;
  • застосування цін (тарифів) з порушенням запровадженого порядку обов'язкового декларування їх зміни;
  • завищення або заниження розміру передбачених законодавством податків та обов'язкових зборів, що включаються в структуру ціни, або їх невключення в структуру ціни, що регулюється;
  • включення в структуру регульованих цін (тарифів) не передбачених законодавством витрат або витрат понад установлені розміри;
  • включення у вартість продукції та послуг, ціни (тарифи) на які регулюються, фактично не виконаних або виконаних не в повному обсязі послуг (робіт);
  • застосування торговельних і постачальницько-збутових надбавок (націнок) понад установлений граничний розмір;
  • застосування цін (тарифів) суб'єктами господарювання за види послуг (робіт), які не передбачені визначеними нормативно-правовими актами, що встановлюють для них відповідні переліки платних послуг;
  • застосування цін і тарифів з порушенням інших запроваджених методів регулювання.

Таким чином, органи державного контролю за цінами мають право перевіряти установлення та застосування цін на всіх підприємствах, незалежно від форми власності, однак застосовувати економічні санкції мають право лише при виявленні фактів порушень чинного порядку встановлення та застосування регульованих цін та тарифів.


Новини на TviyBiznes.com
Громадянська акція ВПЕРЕД
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України»
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця"
   27.04.2011
28 квітня у Віннці відбудеться представницький форум з Корпоротивної соціальної відповідальності
   27.04.2011
"КРИШТАЛЕВУ ЗІРКУ" ОТРИМАЛА АНАСТАСІЯ ОСТАПЕЦЬ
   03.03.2010