зворотній зв'язок мапа головна
 
Організація бізнесу
Як розпочати бізнес
Державна реєстрація СПД
Ліцензії. Дозволи
Отримання кредиту
Вінницька Податкова Інспекція
До Вас їде ревізор?
Перевірки контролюючих органів
До Вас прийшов інспектор!?!
Вам потрібні працівники?
Типові договори
Підбір персоналу
Оформлення трудових відносин
Комерційні пропозиції
Недержавне пенсійне забезпечення
Запитання - відповідь
Про проект
Новини
Архів новин
Інші новини
Податкові новини
Информер безналичных валют г.Киев Информер наличных валют г.Киев
Информер курсов НБУ

     Матеріали розділу:

 ·  Как правильно "рассказать немного о себе"?
 ·  Как успешно пройти собеседование?
 ·  Как рассказывать о причинах ухода с предыдущей работы?
 ·  На смену резюме приходит корпоративный "профиль кандидата"
 ·  Какой информации не хватает руководству для оценки состояния здоровья компании
 ·  Зачем при трудоустройстве нужны тесты ?
 ·  Успешное интервью с работодателем
 ·  Искусство эффективного резюме
 ·  Когда невозможно уже работать напряженнее, начни работать умнее
 ·  Як підібрати персонал

     Дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

  ПОРЯДОК

надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

2. Порядок визначає умови, механізм надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних (далі - дотація) та відповідальність за порушення умов порядку її надання та використання.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

Дотація - це кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) для покриття витрат на заробітну плату осіб, працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості, надані роботодавцю, що створює додаткові робочі місця для працевлаштування безробітних;            

додаткове робоче місце - це робоче місце, на яке прийнята на постійну роботу особа за направленням державної служби зайнятості з числа зареєстрованих безробітних за умови відсутності на підприємстві скорочення чисельності працюючих за професією (спеціальністю), за якою працевлаштовується безробітний, протягом останніх 6 місяців.

Умови надання дотації

4. Дотація може надаватися роботодавцю за умови працевлаштування на строк понад два роки безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості як безробітні не менше 6 місяців, а нижчезазначених категорій безробітних, які направляються на дотаційні робочі місця у першу чергу, - не менше 3 місяців за направленням державної служби зайнятості:

 • жінок, які мають дітей віком до шести років;
 • одиноких матерів, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів;
 • молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце;
 • дітей (сиріт), які залишилися без піклування батьків, а також осіб, яким виповнилося п'ятнадцять років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
 • осіб передпенсійного віку (за два роки до настання права на пенсію: чоловіків після досягнення 58 років, жінок - 53 років);
 • осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування;
 • осіб, які входять до складу сім'ї, де двоє і більше її членів є безробітними (чоловік, дружина та неодружені діти, які проживають разом з батьками).

Перевага в наданні дотації надається роботодавцям, що створюють додаткові робочі місця для працевлаштування безробітних, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, понад установлену квоту.

Термін перебування осіб на обліку в державній службі зайнятості як безробітних обчислюється з дня надання їм статусу безробітного, а при перереєстрації у межах двох років осіб, які звернулися повторно до державної служби зайнятості, термін перебування їх на обліку враховується сумарно.

5. Дотація надається в межах коштів Фонду, передбачених бюджетом та кошторисами на цю мету.

6. Дотація не надається роботодавцям, які не зареєстровані як платники внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, мають заборгованість за страховими внесками на дату звернення та якщо до них застосовувалися фінансові санкції за порушення норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та Закону України "Про зайнятість населення" протягом 6 місяців, що передували місяцю розгляду питання про надання дотації.                                                                                  

Розміри дотації та тривалість її надання

7. Дотація надається щомісячно протягом року в розмірі фактичних витрат на заробітну плату прийнятих за направленням державної служби зайнятості осіб, але не вище за середній рівень заробітної плати в галузях національної економіки відповідної області за місяць, за який нараховано заробітну плату, або обчисленої з неї відповідної суми в разі, якщо особа працювала неповний місяць.

Ці витрати включають основну та додаткову заробітну плату, визначену відповідно до першої та другої частин статті 2 Закону України "Про оплату праці", та суми страхових внесків (збору), що сплачують роботодавці відповідно до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування", Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".    

Дотація надається за умови, що трудовий договір з цим працівником не буде розірвано у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату, за угодою сторін протягом двох років.

8. У разі розірвання трудового договору з працівником, працевлаштованим за направленням державної служби зайнятості, до закінчення двох років з дня працевлаштування у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату, за угодою сторін, через невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору надана дотація має бути повернена в повному обсязі з урахуванням індексу зростання цін на споживчі товари за період від місяця початку отримання дотації до місяця, що передує місяцю її повернення.

Сума, що має бути повернена, обчислюється шляхом множення суми отриманої дотації на добуток індексу зростання цін на споживчі товари за цей період, поділених на 100 (щомісячні індекси споживчих цін публікуються Держкомстатом).     

9. У разі переведення працівника за його згодою з робочого місця, на яке надавалася дотація, якщо він працював на ньому понад 6 місяців, на постійну роботу на інше робоче місце на цьому підприємстві із збереженням гарантій зайнятості, передбачених умовами надання дотації, виплата дотації не припиняється.

Порядок надання дотації

10. Розгляд питання про можливість надання роботодавцю дотацій здійснюється комісією, створення якої ініціює робочий орган виконавчої дирекції Фонду, у складі представників виконавчої дирекції Фонду, районних та міських державних адміністрацій, громадських організацій роботодавців, професійних спілок (за згодою), на підставі:

 1. письмової згоди роботодавця на направленні на працевлаштування з наданням дотації роботодавцю для прийняття на роботу на відповідне робоче місце безробітного за направленням служби зайнятості з умовою надання дотації;
 2. довідки роботодавця про відсутність скорочення на підприємстві протягом останніх 6 місяців чисельності (штату) працівників за професією (спеціальністю), на яку працевлаштовується безробітний, підтвердженої центром зайнятості;
 3. відомостей центру зайнятості про реєстрацію роботодавця як платника внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, про відсутність заборгованості щодо їх сплати на дату звернення та відсутність застосування до роботодавця протягом останніх 6 місяців фінансових санкцій за порушення норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та Закону України "Про зайнятість населення".                                                                          

11. Рішення про надання роботодавцю дотації з урахуванням висновків комісії, які мають рекомендаційний характер, приймається директорами районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості, які є робочими органами виконавчої дирекції Фонду, за місцем реєстрації роботодавця як платника внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (далі - центри зайнятості).           

12. Розгляд питання про можливість працевлаштування безробітного з наданням роботодавцю дотації здійснюється директором центру зайнятості протягом 5 календарних днів. У разі прийняття позитивного рішення роботодавцю протягом 5 календарних днів направляється проект договору між центром зайнятості та роботодавцем про працевлаштування безробітного з наданням дотації.

13. У договорі про працевлаштування безробітного з наданням дотації визначаються:

 • сторони договору;
 • прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання безробітного, який буде прийнятий на роботу за направленням державної служби зайнятості;
 • професія (спеціальність) та кваліфікація безробітного;
 • професія (посада), за якою буде працевлаштований безробітний;
 • гарантії зайнятості безробітного, який буде працевлаштований;
 • перелік документів, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати особі, працевлаштованій за направленням центру зайнятості, сплату страхових внесків відповідно до законодавства та строки їх надання центру зайнятості;
 •  умови та порядок перерахування дотації;
 • строки набрання чинності договором (договір набирає чинності з дня прийняття на роботу безробітного за направленням центру зайнятості, оформленого наказом (розпорядженням) роботодавця);
 • підстави розірвання договору;
 • взаємна відповідальність сторін за порушення умов договору та порядок розгляду спорів.            

                                                                      

Відповідальність за порушення умов, порядку надання та використання дотації

14. Відповідальність за порушення умов та порядку надання дотації несе керівник центру зайнятості.

15. У разі порушення гарантій зайнятості осіб, направлених центром зайнятості для працевлаштування, роботодавець повертає суму одержаної дотації та не має права звертатися за черговим її наданням протягом трьох років.

Відповідальним за достовірність даних, що є підставою для визначення розміру дотації, є роботодавець. Центр зайнятості може перевіряти подані роботодавцем дані. У разі їх недостовірності роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати Фонду заподіяну шкоду.

16. Спори, які виникають з питань надання та використання дотації, вирішуються центром зайнятості вищого рівня або в судовому порядку.


Новини на TviyBiznes.com
Громадянська акція ВПЕРЕД
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України»
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця"
   27.04.2011
28 квітня у Віннці відбудеться представницький форум з Корпоротивної соціальної відповідальності
   27.04.2011
"КРИШТАЛЕВУ ЗІРКУ" ОТРИМАЛА АНАСТАСІЯ ОСТАПЕЦЬ
   03.03.2010